X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Звит директора

Звіт директора Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Мохорука С.М. 2017-2018 н.р.
У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи працював над науково...
Уся діяльність була спрямована на практичну реалізацію основних положень Зако...
Упродовж навчального року педагогічний та учнівський колективи вирішували так...
04.10.2017 року видано наказ по школі № 191 «Про організацію методичної робот...
Методична робота в школі організовувалась і проводилась у тісній співпраці з ...
Провідною ідеєю освітнього процесу в школі у 2017-2018 навчальному році стали...
У 2017-2018 навчальному році проведено такі загальношкільні методичні заходи:...
У школі працює центр інформаційно-методичної освіти вчителя, який є основною ...
29.01.2018 р. проведено засідання педагогічної ради – презентації «Школу ство...
Класний керівник 4-Г класу Горбачук І.В. поділилась досвідом співпраці учител...
На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичног...
Учитель математики Возна М.С. є: членом творчої групи міського освітнього про...
26.04.2018 р. було проведено обласний семінар-практикум «Інноваційні засади о...
16.05.2018 р. на базі школи проведено інтерактивне заняття для вчителів-слове...
Учителі англійської мови Марусинва Ю.В., Мандзій О.С., Харковська А.Ю. 16.04....
У 2017-2018 навчальному році продовжено роботу з обдарованими учнями. Так, уч...
У 2017-2018 навчальному році у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з ...
У 2017-2018 н.р. школа долучилась до Всеукраїнського проекту «Вивчай та розрі...
У 2017-2018 н.р. відповідно до плану-графіка пройшли курси підвищення кваліфі...
Якісний склад педагогічних працівників школи (2017- 2018 н. р.)   Кількість о...
Педагогічні звання   Кількість осіб Відсотки (%) Учитель - методист 13 16 Ста...
У 2017-2018 н.р. у школі навчалось 1035 учнів у 38 класах. Високий рівень нав...
Результати навчальних досягнень учнів 2- 4 класів (2017-2018 н. р.)   Високий...
Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів гуманітарного ...
Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів гуманітарного ...
Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів природничо - м...
Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів природничо - м...
Учні 2-11 класів із високим рівнем навчальних досягнень (2017-2018 н. р.)   К...
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та заг...
Основними нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання,...
Методична комісія класних керівників працювала над методичною проблемою «Форм...
Педагогічний колектив школи працював над виконанням наступних завдань: вивчен...
Одними з пріорітетних напрямів виховної роботи навчального закладу стали: Вих...
В основу організації системи виховної роботи школи покладено взаємодію з: Тер...
З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та забезпече...
В напрямку ціннісного ставлення до культури і мистецтва було проведено: святк...
Ціннісне ставлення до суспільства і держави забезпечується в школі через сист...
Окремим питанням у виховній роботі закладу є профілактика наркоманії, алкогол...
Під керівництвом педагога-організатора Шкіри І.В. створена і працює група вол...
Учнівське самоврядування має парламентсько-президентську форму організації. П...
У 2017-2018 н.р. значно виріс рівень педагогічної майстерності класних керівн...
У 2018 - 2019 навчальному році педагогічний колектив школи розпочне роботу на...
У 2018 - 2019 навчальному році, керуючись Законом України «Про освіту», Націо...
Класс
Автор

Звит директора

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Звіт директора Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Мохорука С.М. 2017-2018 н.р.

2 слайд

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи працював над науково-методичною проблемою : "Модернізація якості освіти на засадах сучасних технологій навчання, виховання, управління в умовах упровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти".

3 слайд

Уся діяльність була спрямована на практичну реалізацію основних положень Закону України «Про освіту», Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, «Програми розвитку освіти м.Тернополя на 2017-2018 р.р.».

4 слайд

Упродовж навчального року педагогічний та учнівський колективи вирішували такі завдання: Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства, розвитку української державності шляхом надання якісних знань учням із базових предметів, використовуючи ІКТ та інноваційні підходи. Забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей відповідно до сучасних вимог, стандартів загальної середньої освіти. Формування ціннісних орієнтацій, спрямованих на здоровий спосіб життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей. Формування в учнів потреби в саморозвитку та самоосвіті. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань. Сприяння розвитку національної самосвідомості учнів. Розвиток творчого потенціалу та особистісних якостей учителя.

5 слайд

04.10.2017 року видано наказ по школі № 191 «Про організацію методичної роботи в школі у 2017-2018 навчальному році», відповідно до якого затверджено: склад ради методичного кабінету, структуру методичної роботи в школі: фахові об’єднання учителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня, зарубіжної літератури, іноземної мови; математики, інформатики, фізики та астрономії; фізичної культури; постійно діючий семінар учителів української мови та літератури; фахове об’єднання класних керівників (5-11 кл.).

6 слайд

Методична робота в школі організовувалась і проводилась у тісній співпраці з ТКМЦ НОІМ Дирекція школи (Мохорук С.М., Дмитрусь О.Г., Болєщук М.М., Харковська С.М.), учителі Новічкова Л.Л., Резнік О.О., Олійник М.І., Лукіянчук Н.М., Скибньовська О.Я. у 2017-2018 н.р. продовжили курс навчання у міській Школі педагогів нової формації та отримали відповідні сертифікати. Переважна більшість учителів-предметників, початкових класів відвідували інтегровані заняття інтерактивної школи сучасного вчителя, були залучені до участі у загальноміських формах методичної роботи (акмеоклуб, творчі групи, майстерня освітніх інновацій, педагогічна вітальня тощо).

7 слайд

Провідною ідеєю освітнього процесу в школі у 2017-2018 навчальному році стали такі складові: забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; подальша модернізація освітнього процесу на засадах новітніх знань і сучасних педагогічних технологій; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави.

8 слайд

У 2017-2018 навчальному році проведено такі загальношкільні методичні заходи: - Дні популяризації педагогічних нововведень в освітній процес школи (у форматі V міського конкурсу «Парадигма освітніх інновацій – 2018»); - тиждень української писемності і мови «Одна вона у нас така – уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без лаврового вінка» (Т. Шевченко); - тиждень української мови та літератури «З Україною і Шевченком у серці та слові»; - тиждень математики; - тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності; - практичний психолого-педагогічний семінар «Навчання дітей з особливими освітніми потребами»; - психолого-педагогічний тренінг «Особистісне зростання вчителя початкових класів»; - Дні Європи в школі: Україна – центр Європи; - фестиваль педагогічної майстерності «Учитель – майстер на уроці. А урок – дзеркало загальної культури вчителя, мірило його кругозору, ерудиції» В. Сухомлинський; - аукціон педагогічних ідей «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант: Чому не всім удається пройти ці стрижні педагогічного зростання?»; - вечір творчості «Магія слова»; - методичний тиждень «Живи, твори, добро звершай» (1 - 4 класи).

9 слайд

У школі працює центр інформаційно-методичної освіти вчителя, який є основною базою організації та проведення всіх видів методичної роботи, навчання та самоосвіти педагогічних кадрів. Усвідомлюючи, що педагогічна рада повинна бути лабораторією педагогічної майстерності, трибуною передового досвіду, практикуємо нетрадиційні форми проведення педрад, зокрема присвячених питанням організації методичної роботи в школі.

10 слайд

29.01.2018 р. проведено засідання педагогічної ради – презентації «Школу створює учитель. Підвищення ефективності освітнього процесу через упровадження в практику роботи школи новітніх знань і сучасних педагогічних технологій», епіграфом до якої дібрано слова: «Українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель» (Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти).

11 слайд

Класний керівник 4-Г класу Горбачук І.В. поділилась досвідом співпраці учитель - учні - батьки «З родини йде життя дитини», який було представлено на міському конкурсі «Парадигма освітніх інновацій – 2018». Учитель англійської мови Мандзій О.С. репрезентувала досвід роботи «Застосування компетентнісного підходу до навчання англійської мови в контексті положень «Нової української школи». Учитель української мови та літератури Тарасюк Л.А. представила систему пошуку обдарованих дітей та умови ефективної організації роботи із креативними учнями у 9-Б класі з поглибленим вивченням української мови та літератури.

12 слайд

На виконання Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», відповідно до вимоги про українознавче спрямування всіх освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти учителі української мови і літератури Лисевич Л.П., Палкова З.Ф., географії Климюк І.Б. представили власні авторські розробки уроків на Міжнародний конкурс для вчителів «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу», що проходив на базі Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, і визнані переможцями у відповідних номінаціях: українська мова – ІІІ місце, географія – І місце, отримавши дипломи даного Конкурсу.

13 слайд

Учитель математики Возна М.С. є: членом творчої групи міського освітнього проекту «Впровадження інноваційних методів комунікації між учасниками освітнього процесу як основа механізму формування якісних освітніх послуг у громаді»; автор курсу «Діяльнісні підходи навчання математики як основа формування ключових компетентностей НУШ. Психологізація процесу навчання математики».

14 слайд

26.04.2018 р. було проведено обласний семінар-практикум «Інноваційні засади організації науково-методичної роботи з учителями-словесниками. З досвіду роботи м.Тернополя», на якому виступили заступник директора з навчально-виховної роботи Дмитрусь О.Г., голова шкільного методоб’єднання учителів української мови і літератури Заяць І.В., ознайомивши присутніх з інноваційними формами методичної роботи в школі, зокрема з учителями-словесниками. Палкова З.Ф. і Лисевич Л.П. провели методичну порадню «Як наповнити педагогічні інновації українознавчим змістом?», Тарасюк Л.А. представила інноваційні аспекти в роботі вчителя-словесника щодо організації позаурочної діяльності з учнями.

15 слайд

16.05.2018 р. на базі школи проведено інтерактивне заняття для вчителів-словесників ЗЗСО м. Тернополя «Українознавчий контент сучасного уроку української мови».

16 слайд

Учителі англійської мови Марусинва Ю.В., Мандзій О.С., Харковська А.Ю. 16.04.2018 р. взяли участь у Всеукраїнському семінарі від видавництва «Express Publishing» та компанії «Фоліо Д», що проходив у м. Львів, де ознайомились із новітніми методиками викладання англійської мови у початковій школі у форматі Нової української школи.

17 слайд

У 2017-2018 навчальному році продовжено роботу з обдарованими учнями. Так, учні 1-11 класів брали участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-2018» (координатори Болєщук М.М., Дулиш Л.В.). Учні 4-11 класів у листопаді 2017 р. брали участь у конкурсі з англійської мови «Гринвіч-2017». Учні школи брали участь у природознавчій грі «Колосок», конкурсах «Бобер», «Кенгуру». Чимало учнів-учасників даних ігор та конкурсів отримали сертифікати, дипломи, сувеніри.

18 слайд

У 2017-2018 навчальному році у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін взяли участь 53 учні 6-11 класів. Учні школи посіли 8 призових місць: 1 перше (учень 10-А кл. Колісник Владислав з образотворчого мистецтва), 1 друге та 6 третіх (у 2016-2017 н.р. – 10 призових місць). Найвищі показники в особистій першості продемонструвала учениця 11-А класу Лечаченко Софія, яка стала призером трьох олімпіад (ІІ місце з екології, ІІІ місце з біології та історії). Стабільну результативність на олімпіадах ІІ етапу упродовж трьох останніх років демонструють вихованці учителів біології та екології Гнатович І.Б., образотворчого мистецтва Харковської О.В.

19 слайд

20 слайд

У 2017-2018 н.р. школа долучилась до Всеукраїнського проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Директор школи Мохорук С.М., учителі української мови і літератури Палкова З.Ф., історії Матвіїв Н.Л., мистецтва Харковська О.В. протягом січня-травня 2018 р. взяли участь у проведенні тренінгів з медіаграмотності у рамках зазначеного вище проекту.

21 слайд

22 слайд

У 2017-2018 н.р. відповідно до плану-графіка пройшли курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО 17 педагогічних працівників. Проатестовано 23 педпрацівники: підтверджено 2 звання «Учитель-методист», 5 звань «Старший учитель», присвоєно педагогічне звання «Старший учитель» Перецькій Г.Я., Покой О.І., Лукіянчук Н.М., Коваль С.М., присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» учителю англійської мови Мандзій О.С., практичному психологу Пасіці Н.Ф.; 5-ом учителям присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії», учителям Пиндюрі О.В., Котик Н.В., Харковській О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії».

23 слайд

Якісний склад педагогічних працівників школи (2017- 2018 н. р.)   Кількість осіб Відсотки (%) Спеціаліст вищої категорії 48 58 Спеціаліст першої категорії 13 16 Спеціаліст другої категорії 15 18 Спеціаліст 7 8 Всього 83 100

24 слайд

Педагогічні звання   Кількість осіб Відсотки (%) Учитель - методист 13 16 Старший учитель 31 37 Відмінник освіти України 2 2 Інші педагоги 37 45 Всього 83 100

25 слайд

У 2017-2018 н.р. у школі навчалось 1035 учнів у 38 класах. Високий рівень навчальних досягнень показали 148 учнів. Свідоцтво про базову загальну середню освіту отримали 86 учнів, з них з відзнакою 9 учнів. 24 учні отримали атестати про повну загальну середню освіту, золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» нагороджена Лечаченко Софія.

26 слайд

Результати навчальних досягнень учнів 2- 4 класів (2017-2018 н. р.)   Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Українська мова 116 30 208 55 58 15 0 0 Літературне читання 207 54 157 41 18 5 0 0 Англійська мова 141 37 178 47 63 16 0 0 Математика 183 48 158 41 41 11 0 0 Природознавство 187 49 162 42 33 9 0 0

27 слайд

Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів гуманітарного циклу (2017- 2018 н. р.)   Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень   Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Українська мова 154 27 249 44 138 25 23 4 Українська літ. 174 31 277 49 103 18 10 2 Англійська мова 151 27 257 46 137 24 19 3 Німецька мова 3 10 18 62 8 28 0 0 Зарубіжна літ. 133 24 270 48 149 27 12 1 Всесвітня історія 74 17 255 58 102 23 12 2 Історія України 101 22 230 50 116 25 11 3 Правознавство 60 50 43 36 17 14 0 0 Людина і світ 17 71 7 29 0 0 0 0

28 слайд

Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів гуманітарного циклу (2017- 2018 н. р.)

29 слайд

Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів природничо - математичного циклу (2017- 2018 н. р.)   Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень   Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Кількість учнів % Математика 42 19 95 42 80 35 10 4 Інформатика 203 36 288 51 71 12 2 1 Геометрія 55 16 141 42 120 36 20 6 Алгебра 58 17 124 37 131 39 23 7 Природознавство 38 31 49 40 34 29 0 0 Біологія 55 12 197 44 162 37 29 7 Хімія 59 18 126 37 128 40 24 5 Фізика 65 19 143 42 99 29 30 10 Економіка 5 21 15 63 4 16 0 0 Географія 77 17 198 45 122 28 46 10

30 слайд

Результати навчальних досягнень учнів 5-11 класів із предметів природничо - математичного циклу (2017- 2018 н. р.)

31 слайд

Учні 2-11 класів із високим рівнем навчальних досягнень (2017-2018 н. р.)   Кількість осіб Відсотки (%) Усього учнів 917 100 Відмінники 148 19,2 Решта учнів 769 80,8

32 слайд

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави, нації.

33 слайд

Основними нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання, якими керувався педагогічний колектив школи у 2017-2018 н.р., були: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Ос но в ні орієнтири виховання учнів 1-11 класів за галь ноосвітніх навчальних за кла дів; Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді; Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні.

34 слайд

Методична комісія класних керівників працювала над методичною проблемою «Формування в учнівської молоді ключових життєвих компетентностей через систему цінностей».

35 слайд

Педагогічний колектив школи працював над виконанням наступних завдань: вивчення історії, звичаїв, фольклору, краєзнавства, плекання рідної мови; ознайомлення учнів з законами і нормативними актами України та їх усвідомлення; формування навички дотримання законів і правил людського співіснування; формування культури поведінки з особами протилежної статі та потреби керуватися у стосунках з ними нормами моралі; залучення вихованців до активної екологічної діяльності; виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях культури; забезпечення психологічної готовності особистості до праці і підготовка до неї; зміцнення здоров’я, досягнення гармонії тіла та духу; формування умінь чинити опір деструктивній поведінці чи інформації; прищеплення смаку до самопізнання і самовдосконалення; формування навичок поведінки на засадах християнської етики і вселюдських цінностей: істини, добра і краси; нагромадження загальних і професійних знань; формування навичок поєднувати соціальне життя з особистим.

36 слайд

Одними з пріорітетних напрямів виховної роботи навчального закладу стали: Виховна робота, соціальний захист і зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників; Залучення педагогічної і батьківської громадськості до управління діяльністю навчального закладу, співробітництво з громадськими організаціями та волонтерами АТО.

37 слайд

В основу організації системи виховної роботи школи покладено взаємодію з: Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Громадськими організаціями, Благодійними фондами, Позашкільними навчальними закладами, Органами учнівського самоврядування.

38 слайд

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та забезпечення повноцінного всебічного розвитку школяра, розумового, естетичного, фізичного виховання у школі працювали гуртки, а саме: «Ерудит» ( керівник Пасіка Н.Ф.) Школа безпеки «Юний рятувальник» (керівник Безух М.І.) Гурток вокального співу ( керівник Здеб Л.І.) Студія бального танцю «Кармен» (керівник Бегур В.П.)

39 слайд

В напрямку ціннісного ставлення до культури і мистецтва було проведено: святкову лінійку «Країна Сонячних знань», перший урок «Щоб у серці жила Батьківщина», місячник «Увага! Діти на дорозі!», учні взяли участь у міському етапі конкурсу патріотичної поезії, пісні та прози, проведено концертну програму, присвячену Дню педагогічних працівників, конкурс новорічно-різдвяного сувеніру «Замість ялинки - зимовий букет», виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва, проведено святкову лінійку «Прощавай, рідна школо!», випускний вечір «Одинадцять незабутніх шкільних років». У міському етапі конкурсу « Замість ялинки – зимовий букет» у номінації «Новорічна композиція» учні гуртка «Барви Галичини» (керівник Харковська О.В.) отримали гран - прі.

40 слайд

41 слайд

Ціннісне ставлення до суспільства і держави забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями громадського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Стало хорошою традицією підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України на початку кожного робочого тижня. Учні школи взяли участь у міській воєнізованій естафеті, міській легкоатлетичній естафеті, у міських змаганнях «Сокіл (Джура)». Переглянуто фільми «Собор на крові», «Добровольці Божої Чоти». Учні школи долучились до проведення обласних та шкільних акцій, провели лінійку-реквієм «Запали свічку» до відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. Традиційно упродовж 2017-2018 навчального року учителі, батьки та учні школи долучитись до благодійних акцій на підтримку української армії «Армія потребує твоєї підтримки» (вересень), «Новорічний подарунок- захиснику Вітчизни» (грудень), Шкільний ярмарок «Смаколики бійцям АТО», збір печива для військових, плетіння маскувальних сіток.

42 слайд

43 слайд

Окремим питанням у виховній роботі закладу є профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та формування навичок ведення здорового способу життя. В цьому напрямку класні керівники проводять заходи щодо пропаганди здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок і СНІДу, вивчення правил дорожнього руху та пожежної безпеки, попередження дитячого травматизму, правопорушень, суїцидів.

44 слайд

Під керівництвом педагога-організатора Шкіри І.В. створена і працює група волонтерів, які проводили в школі благодійні акції, співпрацювали з Тернопільською міською дитячою клінічною лікарнею, з дитячим садочком для дітей з особливими потребами. Проходили акції зі збору коштів для важкохворих дітей.

45 слайд

Учнівське самоврядування має парламентсько-президентську форму організації. Президентом школи була учениця 10-А класу Добрянська Марта. Самоврядування класів організовано за аналогічним принципом. Учнівські лідери беруть участь та є організаторами багатьох шкільних справ.

46 слайд

У 2017-2018 н.р. значно виріс рівень педагогічної майстерності класних керівників. Класний керівник 9-А класу Марусина Ю.В. була учасником конференції асоціації «Відроджені гімназії України» з теми «Сучасні підходи до формування системи національно-патріотичного виховання у закладах освіти нового типу», про що отримала відповідний сертифікат. Учні 9-А класу (6 чоловік) та класний керівник Марусина Ю.В. взяли участь у Всеукраїнському семінарі-тренінгу з національно-патріотичного виховання для лідерів учнівського самоврядування, що проходив в м.Ворохта Івано-Франківської області та стали одними із засновників Всеукраїнської Асоціації лідерів учнівського самоврядування (ВАЛУС) «Сокіл».

47 слайд

У 2018 - 2019 навчальному році педагогічний колектив школи розпочне роботу над практичним втіленням проблеми «Упровадження в практику роботи школи новітніх знань і сучасних педагогічних технологій в умовах реформування освіти» і вирішенням таких завдань: Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства, розвитку української державності шляхом надання якісних знань учням із базових предметів, використовуючи ІКТ та інноваційні підходи. Забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей відповідно до сучасних вимог, стандартів загальної середньої освіти. Формування ціннісних орієнтацій, спрямованих на здоровий спосіб життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей. Формування в учнів потреби в саморозвитку та самоосвіті. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань. Сприяння розвитку національної самосвідомості учнів. Розвиток творчого потенціалу та особистісних якостей учителя.

48 слайд

У 2018 - 2019 навчальному році, керуючись Законом України «Про освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією Нової української школи, Державним стандартом початкової загальної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, педагогічний колектив школи реалізовуватиме освітні галузі базового навчального плану через навчальні предмети і курси та вважатиме завдання на запланований період виконаними за умови опанування освітніх цінностей, визначених у плані роботи школи на 2018-2019 н.р.