X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Презентація досвіду роботи Токарєвої Е. А.

Токарєва Ельвіра Анатоліївна, вчитель математики та фізики
Про себе Освіта: Новосибірський державний педагогічний інститут, 1983 р. Педа...
Творче кредо: Люблю - школу, дітей, життя, математику; Знаю - методи, підходи...
Актуальність досвіду Успіх педагогічної діяльності залежить від розумових зді...
Основою мого педагогічного досвіду є роботи засновників теорії навчання – М.І...
створення власної творчої лабораторії з накопичення дидактичного і наочного м...
Очікуваний результат діяльності: “Я не буду рабски следовать словам учителя” ...
Готуючись до уроку, я звертаю увагу на такі моменти: Як тема уроку пов’язана ...
Одним із основних етапів пізнавальної діяльності є мотивація, тому при вивчен...
Мозковий штурм Акваріум Мікрофон Навчаючи – вчусь Круглий стіл Робота в парах...
Результативність: 2016-2017 н.р. – 2 призери міської олімпіади з математики 1...
Вважай нещасним той день, в який ти не засвоїв нічого нового і нічого не дода...
Класс
Автор

Презентація досвіду роботи Токарєвої Е. А.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Токарєва Ельвіра Анатоліївна, вчитель математики та фізики

2 слайд

Про себе Освіта: Новосибірський державний педагогічний інститут, 1983 р. Педагогічний стаж: 33 роки. ( з них 24 роки працюю у школі №8) Категорія: вища (попередня атестація 2013 р.) Останні курси підвищення кваліфікації: 2016 р.

3 слайд

Творче кредо: Люблю - школу, дітей, життя, математику; Знаю - методи, підходи, технології навчання; Вмію - розказати, пояснити, навчити.

4 слайд

Актуальність досвіду Успіх педагогічної діяльності залежить від розумових здібностей учнів, від їх вміння і бажання вчитися Народи Півночі говорять: «Якщо подарувати людині одну рибину, то вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві – буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – буде ситою все життя». Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку. Тому свою задачу я вбачаю у навчанні дітей самостійно отримувати знання, у розвитку їх розумових здібностей Одним із важливих завдань учителя уроці розумової математики на є активізація діяльності учнів, уміння допомогти кожному засвоїти матеріал на такому рівні, можливість який дасть вільно орієнтуватися в житті.

5 слайд

Основою мого педагогічного досвіду є роботи засновників теорії навчання – М.І. Махмутова, І.Я. Лернера, І.А. О.М. Матюшкіна та інших, які розглядають проблемного Ільницької, проблемне навчання як технологію розвивальної освіти, спрямовану на активне здобуття знань, формування розумових здібностей та прийомів дослідницької діяльності, залучення учнів до наукового пошуку, розвитку їхньої пізнавальної активності, творчості і самостійності. Система моєї роботи ґрунтується на принципах розвиваючого навчання (науковості, наочності, доступності, системності, усвідомленості та активності, зв’язку теорії з практикою), спрямована на створення умов для розвитку пізнавальної активності учнів в процесі навчання математиці. Тому в основі викладання предмету лежать технології розвиваючого та проблемного навчання Теоретичне обґрунтування досвіду

6 слайд

створення власної творчої лабораторії з накопичення дидактичного і наочного матеріалу до навчальних тем. Провідна педагогічна ідея досвіду: впровадження та ефективне використанні як традиційних, так і нових педагогічних технологій та методів для активізації пізнавальної та розумової діяльності учнів, творчої індивідуальності кожного школяра на уроках математики через гуманізацію;

7 слайд

Очікуваний результат діяльності: “Я не буду рабски следовать словам учителя” Римский поэт Горацио

8 слайд

Готуючись до уроку, я звертаю увагу на такі моменти: Як тема уроку пов’язана з іншими темами, зі знаннями та вміннями учнів, здобутими раніше. Як цей урок допоможе учням у подальшому вивченні та розумінні матеріалу. Як тема уроку пов’язана із життєвим та пізнавальним досвідом учнів. Як матеріал уроку пов’язаний з іншими предметами. Як ми можемо використовувати урок для розвитку вміння досліджувати, аргументувати, доводити. Чого учні зможуть навчитися у подальшому житті завдяки цьому уроку.

9 слайд

Одним із основних етапів пізнавальної діяльності є мотивація, тому при вивченні навчальної теми я докладаю зусилля для того, щоб використати міжпредметні зв’язки – доцільно застосувати цікавий історичний матеріал, старовинну задачу або запитання мудрої людини, нестандартну задачу, ілюстративний матеріал, впроваджую інтерактивні методи, евристичний метод

10 слайд

Мозковий штурм Акваріум Мікрофон Навчаючи – вчусь Круглий стіл Робота в парах Робота в групах Інтерактивні методи роботи: Розвиток математичних здібностей учнів залежить від того, як вдається вчителю викликати зацікавленість учнів, розбудити потребу в пізнанні, залежать результати навченості та виховання.

11 слайд

Результативність: 2016-2017 н.р. – 2 призери міської олімпіади з математики 1 призер обласної олімпіади 2017-2018 н.р. – 2 призери міської олімпіади з математики 1 призер обласної олімпіади Сертифікати з відмінними результатами за участь у міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру»

12 слайд

Вважай нещасним той день, в який ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти Я.А.Коменський