X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Презентація досвіду роботи Кашуби І.А.

Презентація педагогічного досвіду вчителя англійської мови Кашуби Ірини Анато...
Моє педагогічне кредо: Найважливіше в педагогічній діяльності - це гармонія у...
Проблема “Формування в учнів комунікативної компетенції засобами використання...
Актуальність проблеми Одним із пріорітетних напрямів реформування освіти вису...
Основні ознаки інтерактивних технологій забезпечують Формування комунікативни...
Впровадження елементів інтерактивних методів дозволяє: Залучати кожного учня ...
Види інтерактивного навчання: Кооперативне навчання (робота в парах,змінювані...
Творчий проект Це ідеальна можливість для учнів використати свої знання англі...
Робота в групах Рольова гра Стимулює творче мислення й інтенсивний обмін ідея...
Позакласні заходи Розвивають Комунікативну компетенцію Говоріння Аудіювання Ч...
Позакласна робота з англійської мови. Співпраця з міською бібліотекою ім.Чиже...
Зустріч з волонтерами “International Academy AIESEC “
ЦМО вчителів іноземних мови працює над проблемою «Впровадження новітніх техно...
Самоосвітня робота Значну увагу приділяю самоосвітній роботі, відвідую міські...
Участь у міських семінарах
2017-2018 н.р. Обласна науково-практична інтернет-конференція (ХІІІ Хмурівськ...
Результативність роботи
Результативність моєї роботи. Перемога учнів в олімпіадах. 2014-2015 н.р. Шиш...
Участь у програмі 12 балів В.О.Сухомлинський «...не можна зводити духовний св...
"Якщо хочеш бути щасливим, працюй до самозабуття, працюй так, щоб ти відчував...
Класс
Автор

Презентація досвіду роботи Кашуби І.А.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Презентація педагогічного досвіду вчителя англійської мови Кашуби Ірини Анатоліївни Комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей спеціалізована школа Ι-ΙΙΙ ступенів №8-позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”

2 слайд

Моє педагогічне кредо: Найважливіше в педагогічній діяльності - це гармонія у стосунках з учнями, постійний творчий пошук і самовдосконалення. Освіта - вища педагогічна Стаж роботи - 27 років Кваліфікаційна категорія - вчитель вищої категорії, старший вчитель Посада - вчитель англійської мови

3 слайд

Проблема “Формування в учнів комунікативної компетенції засобами використання інтерактивних технологій” Мої завдання формувати в учнів стійку мотивацію до вивчення англійської мови; формувати практичні уміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності; формувати мовленнєву компетенцію; розвивати мовленнєву культуру, творчі здібності, критичне мислення. Школу можна вдосконалювати тільки вдосконалюючи кваліфікацію вчителів. Я.А. Коменський

4 слайд

Актуальність проблеми Одним із пріорітетних напрямів реформування освіти висунутих державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», визначено необхідність досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Знання іноземної мови стало не просто важливим фактором, а навіть життєвою необхідністю. Вимоги часу та методики сучасного уроку націлюють вчителя на використанні інноваційних технологій навчання. Інноваційний процес – це комплексна діяльність по створенню, освоєнню, використанню та розповсюдженню нововведень.  Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення іноземної мови, ми, вчителі англійської мови, повинні шукати нові, цікаві і результативні форми і методи навчання. Використання інноваційних технологій на уроках іноземної мови має свої переваги: * активізує мислення; * мотивує навчання; * підвищує якість знань; * сприяє розвитку розумових здібностей; * заохочує до самовираження учнів; * розширює можливості пред’явлення навчальної інформації; * підвищує інтерес до навчання; * орієнтує в інформаційному просторі.

5 слайд

Основні ознаки інтерактивних технологій забезпечують Формування комунікативних компетенцій Активна взаємодія всіх учасників Активізація розумової діяльності учнів Об’єднання учнів різного рівня мовленнєвої підготовки Можливість застосування набутих знань на різних етапах вивчення теми Висока мотивація учнів до навчання та зв’язок з реальним життям Вміння працювати в команді

6 слайд

Впровадження елементів інтерактивних методів дозволяє: Залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності Організовувати співпрацю вчителя та учнів у вирішенні проблемних питань Ініціювати спілкування з однолітками,змушує працювати в команді Спонукати до пошуку нових ідей, використовуючи для цього різні джерела інформації

7 слайд

Види інтерактивного навчання: Кооперативне навчання (робота в парах,змінювані трійки, акваріум) Колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, вирішення проблем, мозаїка, мозковий штурм) Ситуативне моделювання (ділові ігри, рольові ігри, змагання) Опрацювання дискусійних питань (метод прес, займи позицію) Дослідницькі технології (урок-протиріччя, коло ідей, репортаж, домашній експеримент)

8 слайд

Творчий проект Це ідеальна можливість для учнів використати свої знання англійської мови творчо. Діти вчаться висловлювати свою думку, аналізувати, обгрунтовувати, узагальнювати.

9 слайд

Робота в групах Рольова гра Стимулює творче мислення й інтенсивний обмін ідеями. Є кроком до індивідуалізації навчання . Породжує інтерактивне мовлення . Створює емоційно позитивний клімат на уроці. Сприяє пізнанню про процеси та почуття інших учасників гри; Створює умови, коли учні розв’язують певну проблему, обігруючи ролі; Створює сприятливі умови для обговорення.

10 слайд

Позакласні заходи Розвивають Комунікативну компетенцію Говоріння Аудіювання Читання Письмо

11 слайд

Позакласна робота з англійської мови. Співпраця з міською бібліотекою ім.Чижевського відділ іноземної літератури.

12 слайд

Зустріч з волонтерами “International Academy AIESEC “

13 слайд

ЦМО вчителів іноземних мови працює над проблемою «Впровадження новітніх технологій навчання як шлях формування компетентної особистості вчителя та учня ». «Людина може обійтися без багатьох речей, але не без іншої людини.Навіть на самоті вона подумки звертається до інших людей.» (В.О.Сухомлинський)

14 слайд

Самоосвітня робота Значну увагу приділяю самоосвітній роботі, відвідую міські семінари видавництв Macmillan, Cambridge University Press, Dinternal Pearson.

15 слайд

Участь у міських семінарах

16 слайд

2017-2018 н.р. Обласна науково-практична інтернет-конференція (ХІІІ Хмурівські читання) з проблеми «Технологія фахової майстерності: актуальні питання організації навчання» У 2013-2014р. була учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-й річниці від дня народження В.О.Сухомлинського з проблеми «Виховання громадянина–патріота в педагогіці В.О.Сухомлинського та сучасній освітній практиці»

17 слайд

Результативність роботи

18 слайд

Результативність моєї роботи. Перемога учнів в олімпіадах. 2014-2015 н.р. Шишелюк Діана клас 11-Е ІІІ місце у міській олімпіаді з англійської мови Шишелюк Діана приймала участь у конкурсі з англійської мови «FLEX» та виборола перемогу. Вона отримала можливість навчатись протягом року у США. 2017-2018 н.р. Соколенко Ольга клас10-БХ ІІІ місце у міській олімпіаді з англійської мови

19 слайд

20 слайд

Участь у програмі 12 балів В.О.Сухомлинський «...не можна зводити духовний світ дитини до навчання. Вона повинна бути не тільки учнем, а насамперед людиною з багатогранними нтересами, запитами, прагненнями».

21 слайд

"Якщо хочеш бути щасливим, працюй до самозабуття, працюй так, щоб ти відчував себе творцем, майстром, господарем в улюбленому ділі. Працюй так, щоб очі твої виражали одухотвореність великим людським щастям – щастям творчості". (В.О.Сухомлинський)