X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2017-2018 Н.Р. (педрада, березень, 2018)
Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебіч...
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівн...
Нормативно-правова база для організації та проведення атестації педагогічних ...
Принципи проведення атестації: відкритість; колегіальність; гуманізм; добрози...
У 2017-2018 навчальному році атестуються 14 педагогів: - На відповідність ран...
На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищо...
На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищо...
На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищо...
На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст перш...
На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 вчи...
На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст” – 2...
На підтвердження 10 т.р. – 2 вчителя (Александрова І.А., Радченко Л.В.)
Педагоги, які атестуються, неодноразово брали участь у шкільних, міських та о...
Живіцька С.Ю. Вчитель англійської мови. Має високий рівень професіоналізму, і...
Маленко Л.Б. Вчитель математики, досвідчений педагог. Є активним членом журі ...
Кашуба І.А. Є членом журі міської олімпіади з англійської мови, активно працю...
Токарева Е.А. Учитель математики, досконало володіє ефективними формами орган...
Письменна Л.І. Учитель початкових класів. Організовує роботу на основі особис...
Рибаченко І.В. Учитель початкових класів. Організовує освітній процес на суча...
Радченко Л. В. Досвідчений і творчий вчитель початкових класів, володіє сучас...
Алєксандрова І.А. Учитель початкових класів. Відзначається відданістю своїй с...
Онощенко О.К. Учитель фізичної культури. Працює над проблемою «Інноваційні пі...
Куроп’ятник Т. М. Учитель української мови та літератури. Впроваджує в освітн...
Погоріла В.В. Учитель історії. Працює над проблемою «Предметна компетентність...
Пшенична Л.М. Учитель математики. Працює над проблемою «Активізація розумової...
Кобзін В.В. Учитель трудового навчання. Забезпечує засвоєння учнями навчальни...
Дубінін М.Ю. Учитель трудового навчання. Має достатній рівень професіоналізму...
В.О.Сухомлинський вважав, що немає такої професії, в якій людина не змогла пі...
Класс
Автор

Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2017-2018 Н.Р. (педрада, березень, 2018)

2 слайд

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

3 слайд

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

4 слайд

Нормативно-правова база для організації та проведення атестації педагогічних працівників: Закон України «Про освіту», 05.09.2017 Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено наказом МОНУ від 06.10.2010р. № 930 (зі змінами). Наказ МОН молодьспорт України від 20.12.2011 року №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

5 слайд

Принципи проведення атестації: відкритість; колегіальність; гуманізм; доброзичливість; самовдосконалення; об’єктивність; системність оцінювання педагогічної діяльності.

6 слайд

У 2017-2018 навчальному році атестуються 14 педагогів: - На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» - 1 вчитель (Живіцька С.Ю.)

7 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» -1 вчитель (Токарева Е.А.)

8 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність педагогічному званню «старший учитель» - 2 вчителя (Маленко Л.Б., Кашуба І.А.)

9 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель (Письменна Л.І.)

10 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 3 вчителя (Онощенко О.К., Пшенична Л.М. Куроп”ятник Т.М.)

11 слайд

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 вчителя (Погоріла В.В., Рибаченко І.В.)

12 слайд

На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст” – 2 вчителя (Кобзін В.В., Дубінін М.Ю.)

13 слайд

На підтвердження 10 т.р. – 2 вчителя (Александрова І.А., Радченко Л.В.)

14 слайд

Педагоги, які атестуються, неодноразово брали участь у шкільних, міських та обласних семінарах, підготували виступи та провели відкриті уроки для вчителів закладу, міста та області. Активно беруть участь у методичній роботі закладу, міста та області.

15 слайд

Живіцька С.Ю. Вчитель англійської мови. Має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. Організовує освітній процес на сучасному рівні. Результатом роботи став методичний посібник

16 слайд

Маленко Л.Б. Вчитель математики, досвідчений педагог. Є активним членом журі міської олімпіади з математики, міської творчої групи та обласного семінару-практикуму «Робота з обдарованими учнями. Є керівником ЦМО вчителів закладу.

17 слайд

Кашуба І.А. Є членом журі міської олімпіади з англійської мови, активно працює в міській творчій групі. Керівник ЦМО вчителів англійської мови. Бере участь у конференціях та міських семінарах-практикумах.

18 слайд

Токарева Е.А. Учитель математики, досконало володіє ефективними формами організації освітнього процесу. Працює над проблемою «Активізація розумової та творчої діяльності учнів на уроках математики». Бере участь у методичній роботі закладу та міста.

19 слайд

Письменна Л.І. Учитель початкових класів. Організовує роботу на основі особистісно орієнтованого підходу до кожного учня. Є керівником творчої групи. Має високу результативність. Є переможці міської олімпіади з математики (2017 рік).

20 слайд

Рибаченко І.В. Учитель початкових класів. Організовує освітній процес на сучасному рівні. Впровапджує інноваційні технології навчання. Є керівником творчої групи “Впровадження самоврядування в закладі”. Бере участь в заходах різних рівнів.

21 слайд

Радченко Л. В. Досвідчений і творчий вчитель початкових класів, володіє сучасними освітніми технологіями, використовує ІКТ. Є керівником проблемної групи вч. початкових класів по впровадженню ідей Нової української школи.

22 слайд

Алєксандрова І.А. Учитель початкових класів. Відзначається відданістю своїй справі, працелюбністю. Впроваджує в освітній процес новітні технології навчання, використовує ІКТ, організовує проектну діяльність. Активно працює в творчих групах, ЦМО вч. поч класів.

23 слайд

Онощенко О.К. Учитель фізичної культури. Працює над проблемою «Інноваційні підходи до змісту, форм і методів роботи». Виявляє та розвиває здібності школярів. Проводить з учнями позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу.

24 слайд

Куроп’ятник Т. М. Учитель української мови та літератури. Впроваджує в освітній процес сучасні форми та методи навчання. Працює над проблемою «Диференціація навчальних завдань та індивідуалізація в навчанні».

25 слайд

Погоріла В.В. Учитель історії. Працює над проблемою «Предметна компетентність учнів як ключовий орієнтир сучасного навчання історії в школі». Результатом роботи є різнорівневі завдання з проблеми. Бере активну участь у роботі ЦМО та міських семінарах з історії.

26 слайд

Пшенична Л.М. Учитель математики. Працює над проблемою «Активізація розумової та творчої діяльності учнів на уроках математики». Розробила різноманітний дидактичний матеріал з математики для 5-6 класів, тестові завдання з геометрії для 11 класу.

27 слайд

Кобзін В.В. Учитель трудового навчання. Забезпечує засвоєння учнями навчальних програм. Його уроки пов”язані з сучасним життям і мають виховне значення. Учитель переобладнав лабораторію будови та експлуатації автомобіля, розробив індивідуальні картки з теми “Будова автомобіля”. Педагог відзначається загальною та професійною культурою, умінням установлювати контакт з учнями, батьками та колегами по роботі.

28 слайд

Дубінін М.Ю. Учитель трудового навчання. Має достатній рівень професіоналізму, володіє різними формами й методами організації освітнього процесу. При підготовці до уроків використовує творчий досвід вчителів міста та області. Учитель вдосконалює фахову підготовку. Використовує індивідуальні та колективні форми роботи.

29 слайд

В.О.Сухомлинський вважав, що немає такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майстерності. Тільки самоосвіта спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість Жан-Жак Руссо