X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Презентація учителя Світлани Іванович

Педагогічне кредо Заходиш в клас ти кожен ранок – І починаєш знову вчити, Бо ...
Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової ...
Напрямки роботи колективу Сторожинецької гімназії Формування творчої особисто...
Розвиток інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу як...
Діти мають жити у світі краси , гри, казки, музики, малюнка, фантазій, творчо...
“Навчити дітей літати! Не ходити, не повзати, а саме літати!” Ш. Амонашвілі У...
Завідувач лабараторією проблем сільської школи Інституту педагогіки АПН украї...
Досвід педагогів Чернівецької області. ЗАСЛУЖЕНИЙ УЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ Алла Пилипі...
Етапи орієнтації Мотивація наступної діяльності вчтиелем, позитивна установка...
Природа рідного краю Форма захисту: Презентація набутих знань на захисті зага...
Сторожинець 2007 Заходиш в клас ти кожен ранок – І починаєш знову вчити, Бо п...
Класс
Автор

Презентація учителя Світлани Іванович

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Педагогічне кредо Заходиш в клас ти кожен ранок – І починаєш знову вчити, Бо праця вчителя – світанок, Який не можна загасити Творити спонукають очі, Що заглядають тобі в душу. Тому без творчості - не можу! Творити хочу, буду й мушу! Іванович Світлана Сергіївна

2 слайд

Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Проблема, над реалізацією якої, працюють освітяни Сторожинецького району Творче впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівників шкіл та успішну реалізацію завдань реформування освітньої системи відповідно до вимог чинних нормативних документів держави про освіту – крок до якісної освіти. Проблема, над розв`язанням якої, працюють педагоги Сторожинецької гімназіі Діяльність педколективу у формуванні художньої культури, розвитку естетичних потреб і почуттів. Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивних технологій – запорука покращення якості знань учнів.

3 слайд

Напрямки роботи колективу Сторожинецької гімназії Формування творчої особистості учнів

4 слайд

Розвиток інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу як необхідна передумова професійного росту вчителя і всебічного розвитку творчих здібностей учнів Професіоналізм – це ефективність, надійність, відповідальність П. Таранов НАПРЯМКИ ВТІЛЕННЯ: працювати в пошуку змін та інновацій; глибоко вивчати дитину як цілісну особистість. - цілеспрямовано впливати на розвиток творчих задатків молодших школярів - постійно використовувати сучасні інноваційні технології навчання і виховання ділитися своїм досвідом, досягненнями, доробками з колегами Головні риси творчої особистості: - виникнення спрямованого інтересу до певної галузі знань ще в дитячі роки, зосередженість на творчій роботі, націленість на зворотний напрям діяльності; велика працездатність; - підпорядкованість творчості духовній мотивації; - стійкість, непоступливість у творчості, навіть, упертість; - захопленість роботою. Риси творчої діяльності: оригінальність і новизна творіння; - значний обсяг створеного; - ретельність в оформленні створеного; настійне намагання робити результат своєї праці надбанням людей; мотиваційне забезпечення творчого процесу, інтерес до певного виду діяльності і захопленість нею.

5 слайд

Діти мають жити у світі краси , гри, казки, музики, малюнка, фантазій, творчості. Джерела здібностей і обдарувань дітей – на кінчіках їхніх пальців. Від пальців ідуть найтонші струмочки, які живлять джерело творчої думки. . Основні ідеї В.О. Сухомлинського уроки мислення на природі; спостереження за явищами природи, поєднання споглядання реальної природи із фантазіями; створити атмосферу радості; школа виховання добрих почуттів; налагодження постійного емоційного зв`язку з батьками; спонукати дітей до творчості.

6 слайд

“Навчити дітей літати! Не ходити, не повзати, а саме літати!” Ш. Амонашвілі Учитель лише тоді вчитель, коли він – учень. Ш. Амонашвілі. Уроки духовного життя : “Уроки здивування і захоплення” “Уроки про зміст життя” “Уроки краси” “Уроки про серце” “Уроки мудрості” “Уроки молитви” “Уроки радості” “Уроки про душу” “Уроки терпіння” “Уроки любові” Принципи гуманної педагогіки: Олюднити середовище навколо дитини. Проявити терпіння. Приймати дитину такою якою вона є. Будувати стосунки співпраці. Бути оптимістичним. Бути вірним та чесним з дітьми.

7 слайд

Завідувач лабараторією проблем сільської школи Інституту педагогіки АПН україни І.С. Волощук Розвиток творчих здібностей учнів визначається в наш час провідною метою їх навчання і виховання. І.С. Волощук І.С. Волощук Розвиток творчих Здібностей молодших школярів Життя на кожному кроці доводить, що розумна людина – це не тільки індивідум, який багато знає, скільки той, хто вміє наявні слова застосовувати в новій незнвичайній обстановц. Про таких людей кажуть, що вони можуть творчо мислити. І.С. Волощук І. С. Волощук

8 слайд

Досвід педагогів Чернівецької області. ЗАСЛУЖЕНИЙ УЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ Алла Пилипівна Кобевка “Педагогічне кредо: Кожній дитині – світло знань, кожній дитині – світло любові, віру в сили свої без вагань – як запоруку щасливої долі...” Принципи: - Індивідуальн-диференційованого підходу; Цілісності; інтегрованості дитячої індивідуальності; оптимального співвідношення процесів розвитку та саморозвитку; поваги до унікальної своєрідності кожної дитини та її сім`ї

9 слайд

10 слайд

11 слайд

Етапи орієнтації Мотивація наступної діяльності вчтиелем, позитивна установка на роботу. - Орієнтація учнів у місці даного заняття в цілісному курсі, розділі, темі.- Опора на особистий досвід учнів з проблеми заняття Етапи визначення мети Визначення спільно з учнями особистісно-значимих цілей наступної діяльності на ууроцію Визначення показників досягнення поставлених цілей. Етапи проектування Залучення учнів(за можливістю)до планування наступної діяльності через попередню роботу(випереджаючі завдання, повідомлення, самостійні завдання) Етапи організації виконання плану діяльності - Надання варіативності у виборі способів навчальної діяльності Вибір учнями способів фіксації пояснення нового матеріалу Вибір учнями завдань і способів їх виконання при закріплені знань Варіативність в завданні домашньої роботи Етап контрольно-оцінювальний Залучення учнів до контролю за ходом навчальної діяльності Участь учнів у виправленні зроблених помилок, осмислюванні їх причин Надання учням можливості самостійно або за допомогою вчителя, у інших учнів порівнювати отриманий результат із критеріями еталона.

12 слайд

13 слайд

Природа рідного краю Форма захисту: Презентація набутих знань на захисті загальношкільного проекту Розвиваємо практичні навички Мотивація щодо збереження і примноження світу Психологічний супровід Про що свідчать наші дослідження Фото виставка Виставка Учнівських робіт Плакат- стінвіка Навчально- Інформаційний супровід Кінцевий продукт: Портфоліо учнів Художньо-естетичне спрямування проекту Збір інформації Відвідування ботанічного саду, Дендро- логічного парку Художнє оформлення Музичне оформлення

14 слайд

Сторожинець 2007 Заходиш в клас ти кожен ранок – І починаєш знову вчити, Бо праця вчителя – світанок, Який не можна загасити Творити спонукають очі, Що заглядають тобі в душу. Тому без творчості – не можу! Творити хочу, буду й мушу! Сторожинець 2007

15 слайд