X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

митоз

ERITMALAR. ERITMALAR NAZARIYASI. ERITMALARNING HOSSALARI. ELEKTROLITLAR ERITM...
MAVZUNING MAQSADI: Eritmalar nazariyasi bilan tanishtirib, gazlarning suyuqli...
KO’RILADIGAN MASALALAR Bioanorganik va fizkolloid kimyo fani va uninng vazifa...
KO’RILADIGAN MASALALAR Diffuziya hodisasi Osmos va osmotik bosim Ideal eritma...
Genri qonuni = K P - absorbtsiya koeffitsienti P – gazning bosimi K – gazning...
Eruvchanlikni begona moddalar mavjudligiga bog’liqligi. Sechenov qonuni Seche...
Eritmalarning kolligativ hossalari Eritmalarning osmotik bosimi Eritmalarning...
Osmos hodisasi yuz berayotgan sistema Erituvchi molekulalarining yarim o’tkaz...
Osmotik bosimni o’lchash uchun moslama
Osmotik bosim. Vant-Goff qonuni Diffuziya tufayli erituvchi molekulalarining ...
Turli hil osmotik bosimli eritmalar
PLAZMOLIZ
GEMOLIZ
Raul qonunlari P0-P n P0-P n -------- = -------- yoki --------- = ------ P0 n...
Ebulioskopiya qonuni Eritmaning qaynash haroratini ortishi erigan moddaning m...
Krioskopiya qonuni Eritmaning muzlash haroratini pasayishi erigan moddaning m...
Класс
Автор

митоз

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

ERITMALAR. ERITMALAR NAZARIYASI. ERITMALARNING HOSSALARI. ELEKTROLITLAR ERITMALARI

2 слайд

MAVZUNING MAQSADI: Eritmalar nazariyasi bilan tanishtirib, gazlarning suyuqlikda erishi qanday omillarga bog’liqligini ko’rsatish va shu bog’liqliklarni ifodalash uchun qanday qonunlarga asoslanish kerakligini tushinib yetish. Eritmalar ahamiyatini biologik eritmalar misolida ko’rib chiqish.

3 слайд

KO’RILADIGAN MASALALAR Bioanorganik va fizkolloid kimyo fani va uninng vazifalari Bioanorganik va fizkolloid kimyo fanining tibbiyotdagi ahamiyati Eritmalar va eritmalarning umumiy hossalari Eruvchanlik va eruvchanlikka ta’sir etuvchi omillar Kuchli va kuchsiz elektrolitlarning hossalari Eritmalarning kolligativ hossalari Diffuziya hodisasi

4 слайд

KO’RILADIGAN MASALALAR Diffuziya hodisasi Osmos va osmotik bosim Ideal eritmalarning osmotik bosimini Mendeleyev-Klayperon tenglamasidan foydalanib hisoblash Onkotik bosim Eritma ustidagi bug’ bosimi va Raul qonunlari Kislota va asoslarning protolitik nazariyasi Suvning ionli ko’paytmasi, vodorod va gidroksid ko’rsatkichlari  

5 слайд

Genri qonuni = K P - absorbtsiya koeffitsienti P – gazning bosimi K – gazning tabiatiga bog’liq doimiy Genri-Dalton qonuni i = Ki Pi I - absorbtsiya koeffitsienti Pi– gazning parsial bosimi Ki – gazning tabiatiga bog’liq doimiy

6 слайд

Eruvchanlikni begona moddalar mavjudligiga bog’liqligi. Sechenov qonuni Sechenov qonuni: Erigan moddalarning mavjudligi gazlarning suvdagi eruvchanligini kamaytiradi: N --------- = n N0

7 слайд

Eritmalarning kolligativ hossalari Eritmalarning osmotik bosimi Eritmalarning to’yingan bug’ bosimining pasayishi Eritmalarning muzlash haroratini pasayishi Eritmalarning qaynash haroratini ko’tarilishi

8 слайд

Osmos hodisasi yuz berayotgan sistema Erituvchi molekulalarining yarim o’tkazgich membrana orqali bir tomonlana diffuziyasi osmos deyiladi

9 слайд

Osmotik bosimni o’lchash uchun moslama

10 слайд

Osmotik bosim. Vant-Goff qonuni Diffuziya tufayli erituvchi molekulalarining idish devorlariga ko’rsatayotgan bosimi osmotik bosim deuiladi. Vant-Goff qonuni: osmotik bosim erigan modda konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional = CRT - noelektrolitlar eritmalari uchun = CRT - elektrolitlar eritmalari uchun bu erda: - osmotik bosim, C - eritma konsentratsiyasi, R -universal gaz doimiysi T - absolut harorat, - izotonik koeffitsient

11 слайд

Turli hil osmotik bosimli eritmalar

12 слайд

PLAZMOLIZ

13 слайд

GEMOLIZ

14 слайд

Raul qonunlari P0-P n P0-P n -------- = -------- yoki --------- = ------ P0 n + N P0 N Bu erda: P0 - sof erituvchi ustidagi to’yingan bug’ bosimi P - eritma ustidagi bug’ bosimi n, N - erigan modda va erituvchining modda miqdori

15 слайд

Ebulioskopiya qonuni Eritmaning qaynash haroratini ortishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional: tqayn. = E . m Bu yerda: tqayn. - qaynash haroratining ortishi; E - ebulioskopik doimiy m - eritmaning molal konsentratsiyasi

16 слайд

Krioskopiya qonuni Eritmaning muzlash haroratini pasayishi erigan moddaning molal konsentratsiyasiga to’g’ri proporsional: tmuzlash. = K . m Bu yerda: tmuzlash. - muzlash haroratining pasayishi; K - krioskopik doimiy m - eritmaning molal konsentratsiyasi