X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Використання найпростіших формул

Використання найпростіших формул. Абсолютні і відносні посилання
Вправа “таблиця припущень” Що, за вашими припущеннями, вивчається на даній те...
Поняття формули. Формули – це вирази, які задають порядок обчислення в електр...
Правила запису формул формула завжди починається знаком “=“; для позначення а...
Копіювання формул Копіювання формули – це процес поширення дії формули, запис...
Посилання на клітинки Посилання на клітинку – це адреса клітинки, над значенн...
Абсолютні та відносні посилання Абсолютні посилання не змінюються при копіюва...
Мішані посилання Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад, $А1), то ...
Посилання на інші аркуші Вони використовуються, якщо необхідно виконати дії з...
Інтерактивна вправа “перевір себе” 1. $А1$ 2. В2 3. $ В2 4. $В$3 5. В$1 6. F1...
Повідомлення про помилки під час введення формул #ДЕЛ/0! – спроба поділити на...
Практична робота Використання формул в електронних таблицях
Класс
Автор

Використання найпростіших формул

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Використання найпростіших формул. Абсолютні і відносні посилання

2 слайд

Вправа “таблиця припущень” Що, за вашими припущеннями, вивчається на даній темі уроку? Поясніть свої припущення

3 слайд

Поняття формули. Формули – це вирази, які задають порядок обчислення в електронній таблиці. Формула може містити такі елементи: числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції. Формула Пояснення формули =В1+В2 Додається вміст клітинки В1 і В2 =А1^(1/3) Підносить до степеня (1/3) вміст клітинки А1 =СУММ(А1:А5) Знаходить суму значень клітинок діапазону А1:А5

4 слайд

Правила запису формул формула завжди починається знаком “=“; для позначення арифметичних дій використовуються такі оператори: +, *, -, /, ^; для позначення дій знаходження відсотків використовується оператор %: =134*25 %; у записі формул на можна опускати оператор множення; порядок виконання операцій збігається з порядком прийнятим в математиці; для зміни порядку виконання дій використовують круглі дужки; в записі формули між операторами та посиланнями не повинно бути пробілів.

5 слайд

Копіювання формул Копіювання формули – це процес поширення дії формули, записаної в одну клітинку, на інші клітинки. Копіювання формули виконується методом перетягування маркера автозаповнення вибраної клітинки, що містить формулу, у потрібному напрямку. Цей метод називається автозаповненням діапазону.

6 слайд

Посилання на клітинки Посилання на клітинку – це адреса клітинки, над значеннями якої потрібно виконати певні дії. Типи адресації клітинок: абсолютні, відносні та мішані

7 слайд

Абсолютні та відносні посилання Абсолютні посилання не змінюються при копіюванні. Відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового розташування формули. Відносні посилання перетворюються на абсолютні за допомогою знака $. А1 $А$1

8 слайд

Мішані посилання Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад, $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядків – відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад , А$1), то навпаки, координата стовпця відносна, а рядків абсолютна.

9 слайд

Посилання на інші аркуші Вони використовуються, якщо необхідно виконати дії з даними із тієї самої клітинки або діапазону клітинок на декількох аркушах однієї книги. У цьому випадку ім’я аркуша відокремлюється від адреси клітинки знаком оклику. Аркуш1!А4

10 слайд

Інтерактивна вправа “перевір себе” 1. $А1$ 2. В2 3. $ В2 4. $В$3 5. В$1 6. F12 7. $ С5 8. $D1$$

11 слайд

Повідомлення про помилки під час введення формул #ДЕЛ/0! – спроба поділити на нуль; #Н/Д – відповідь неможлива через неповноту даних; #ИМЯ? – незрозуміла формула, помилка в адресі клітинки або в назві функції; #ПУСТО! – незрозуміла адреса клітинки; #ЧИСЛО! – проблема з числом у формулі; #ССЫЛКА! – стерта клітинка, на яку посилається формула; #ЗНАЧ! – незрозуміле значення в клітинці; # # # # - число не вміщується в клітинку за довжиною.

12 слайд

Практична робота Використання формул в електронних таблицях