X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Польща. Чехословаччина

Урок 23 Тема. Польща. Чехословаччина. Мета уроку: охарактеризувати процес від...
План 1. Перша світова війна і «польське питання». Польща в 1920-х рр. 2. Поль...
7 листопада 1918 р. – утворення у Любліні Народного уряду на чолі з І. Гашинс...
Ю. Пілсудський Польща «від моря до моря»
Польсько-радянська війна 1920-1921 рр. Передумови: 21-24 квітня 1920 р. – укл...
Хід подій 25 квітня 1920 р. – початок наступу польсько-українських військ, фо...
Становлення Польської держави в 1921-1926 рр. Конституцією 1921 р. проголошув...
«Герб Польщі» «Прапор Польщі»
Політичний розвиток: • Обрання президентом С. Войцеховського після вбив ства ...
Прихід Ю. Пілсудського до влади (1926 р.) Передумови державного перевороту: ч...
Режим «санації» («оздоровлення») Санація – авторитарний режим в умовах кризи ...
«Куточок старої Праги»
Утворення Чехословаччини 28 жовтня 1918р. – проголошення Національною радою Ч...
«Великий герб Чехословаччини» «Прапор Словаччини»
Приєднання Закарпаття до Чехословаччини 8 травня 1919 р. – Центральна Українс...
1920 р. прийнято конституцію за якою: Чехословаччина – унітарна держава, прог...
Особливості розвитку Чехословаччини: 1) економічний розвиток: Чехословаччина ...
2) внутрішня політика: провідна роль в житті країни центристських і лівоцентр...
3) зовнішня політика: підтримка відносин з усіма країнами, орієнтація у зовні...
1934 р. – встановлення дипломатичних відносин з СРСР, укладен ня 1935 р. між ...
«Чехословаччина у 1937–1939 рр.»
Класс
Автор

Польща. Чехословаччина

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Урок 23 Тема. Польща. Чехословаччина. Мета уроку: охарактеризувати процес відновлення польської державності, розкрити основні риси розвитку країни у міжвоєнний період. Показати роль Ю. Пілсудського в історії Другої Речі Посполитої; охарактеризувати процес становлення Чехословаччини; розкрити основні риси розвитку країни у міжвоєнний період; показати роль Т. Масарика в історії ЧСР; пояснити причини ліквідації ЧСР; закріпити навички аналізу історичного матеріалу; виховати учиш у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності.

2 слайд

План 1. Перша світова війна і «польське питання». Польща в 1920-х рр. 2. Польща в другій половині 1930-х рр. 3. Проголошення республіки. Становлення ЧСР. Конституція 1920 р. 4. Розвиток ЧСР у 1920–1930-ті рр.

3 слайд

7 листопада 1918 р. – утворення у Любліні Народного уряду на чолі з І. Гашинським; проголошення Польської республіки. 11 листопада 1918 р. – передача Ю. Пілсудському військової влади. 18 листопада 1918 р. – за розпорядженням Ю. Пілсудського – формування нового уря ду на чолі з Є. Морачевським; введення громадянських свобод; оголошені вибори до сейму; установлено 8-годинний робочий день; Ю. Пілсудського оголошено тимчасовим начальником держави. Листопадова революція 1918 р. в Німеччині»   1. Перша світова війна і «польське питання». Польща в 1920-х рр. Революції в Росії, Австро-Угорщині, Німеччині створили сприятливі умови для відновлення незалежності Польщі.  

4 слайд

Ю. Пілсудський Польща «від моря до моря»

5 слайд

Польсько-радянська війна 1920-1921 рр. Передумови: 21-24 квітня 1920 р. – укладення Варшавського договору між представниками УНР та Польщі: уряд Ю. Пілсудського відмовлявся від претензій розширити кордони Речі Посполитої і визнавав територію Наддніпрянської України, яка була окупована більшовицькими військами, за УНР; досягнуто домовленість про спільні воєнні дії проти більшо виків на території України та про підпорядкування збройних сил УНР польському командуванню.

6 слайд

Хід подій 25 квітня 1920 р. – початок наступу польсько-українських військ, форсування р. Збруч та витіснення червоноармійських частин із Житомира, Бердичева та Козятина. 6 травня 1920р. – вступ польської армії і УНР до Києва. 14–26 травня 1920 р. – початок контрнаступу ЧА. 12 червня 1920 р. – захоплення Києва більшовицькими війсь ками. Липень 1920 р. – відступ польсько-українського війська, перенесення військових дій на тери торію Польщі та Галичини; Серпень-вересень 1920 р. – контрнаступ польських військ, Червона армія залишила Польщу та Західну Україну; початок переговорів про укладення перемир'я 12 жовтня 1920 р. – підписання радянсько-польського перемир'я, що означало розрив Польщі з УНР; 18 березня 1921 р. – укладення Ризького мирного договору між Польщею, РСФРР та УСРР: Західна Україна (Східна Галичина) та Західна Білорусія ввійшли до складу Польщі; Польща визнала існування УСРР.

7 слайд

Становлення Польської держави в 1921-1926 рр. Конституцією 1921 р. проголошувалася парламентсько-демократичний лад, задекларовано демократичні свободи, запроваджено двопалатний парламент (верхня палата – Сенат, нижня – Сейм). Глава держави – президент – мав представницькі повноваження. «Форма державного правління Польщі за конституцією 1921 р.»

8 слайд

«Герб Польщі» «Прапор Польщі»

9 слайд

Політичний розвиток: • Обрання президентом С. Войцеховського після вбив ства президента Г. Парутовича. • Боротьба за владу двох політичних сил – ендеків і прихильників Пілсудського. • Загострення боротьби унаслідок виборів до парламенту у листопаді 1922 р., на яких перемогу здобули ендеки, християнські. Орієнтація на демократичний розви ток країни, консолідацію польської. • Прихильники Пілсудського надавали перевагу авторитарним ме тодам управління. Економічний розвиток: • 1923-1924рр. – реформи уряду В. Грабського, які сприяли ста білізації. • Переважання с\г, в якому зайнято 70% населення. • Розвинуті галузі промисловості – вугільна і текс тильна. • Відставання за рівнем економічного розвитку східних районів, де проживали українці, білоруси та литовці. • Велика залежність, економіки Польщі від іноземного капіталу.

10 слайд

Прихід Ю. Пілсудського до влади (1926 р.) Передумови державного перевороту: часта зміна урядів правих і центристських партій; політична нестабільність; загострення соціально-економічних проблем: зростання безробіт тя, скорочення зарплат і пенсій; активізація сил, Ю. Пілсудського. Хід подій 12 травня 1926 р. – початок походу на Варшаву військ, Пілсудському. 14 травня 1926 р. – виступ робітників, який пере ріс у загальний страйк. Склали повноваження президент С. Войцеховський та уря д В. Вітоса. Призначений главою уряду професора К. Бартеля, пре зидентом І. Мосцицького (за вказівкою Пілсудського). Результати: Пілсудський відхилив пропозицію посісти посаду президента, він обійняв посаду військового міністра; фактичне керівництво Пілсудським внутрішньою та зовнішньою політикою країни; значне обмеження можливостей парламенту контролювати діяль ність уряду; перебування Пілсудського на посту прем'єр-міністра (1926-1929 рр. та 1930-1935 рр.).

11 слайд

Режим «санації» («оздоровлення») Санація – авторитарний режим в умовах кризи парламентаризму, спря мований на консолідацію нації, держави шляхом досягнення балансу різних верств. Прихід Пілсудського до влади в умовах часткової стабілізації зумовило вливання іноземного капіталу, створення нових картелів, підвищення рівня промислового виробництва, скорочення безробіття, послаблення соціальних конфліктів, посилення економічних проблем в умовах економічної кризи 1929-1933 рр. Пілсудський прагнув централізувати управління країною, спираючись на військову силу, Перемогу на виборах до Сейму 1928 р. отримала опозиційна партія, а на виборах 1930 р. – прихильники Пілсудського. Намагався Пілсудський на початку 30-х рр. зміцнити свою вла ду, покращити міжнародне станови ще країни. Здійснював репресивні акції щодо українського населення, придушував ук раїнський національно-визвольний рух. 1935 р. прийнято нову конституцію, яка зміцнила авторитар ний режим.

12 слайд

«Куточок старої Праги»

13 слайд

Утворення Чехословаччини 28 жовтня 1918р. – проголошення Національною радою Чехії утворення Чеської держави. 30 жовтня 1918р. – заява Національної ради Словаччини про відокремлення Словаччини від Угорщини і про приєднання до Чехії. 14 листопада 1918р. – проголошення Національними зборами, Чехословаччини республікою. Глава першого уряду – К. Крамарж (лідер Національно-демок ратичної партії); перший президент республіки – Т. Масарик.

14 слайд

«Великий герб Чехословаччини» «Прапор Словаччини»

15 слайд

16 слайд

Приєднання Закарпаття до Чехословаччини 8 травня 1919 р. – Центральна Українська Народна Рада, створена представниками ужгородської, пряшівської і хустської рад, проголосила об'єднання Закарпаття з Чехословаччиною че рез неможливість приєднатися до УНР. 10 вересня 1919 р. – перехід Закарпаття до Чехословаччини за рі шенням Паризької мирної конференції на основі Сєн-Жерменського мирного договору, згідно з яким Закарпаттю гарантувалися права автономії. Виділення Закарпаття в окремий адміністративний край – Підкарпатська Русь, зволікання з наданням краю автоно мії. Результати й наслідки: – Позитивні зміни в розвитку Закарпаття: більш сприятливі умови для економічного розвитку, хоча капіталовкладення недостатні; намагання вирішити проблеми в аграрному секторі шляхом передачі селянам окремих земель угорських поміщиків; заснування українських шкіл, гімназій; діяльність «Просвіт»; створення українських театральних осередків, хорів.

17 слайд

18 слайд

1920 р. прийнято конституцію за якою: Чехословаччина – унітарна держава, проголошувалися основні демократичні свободи, глава держави – президент, який обирався Національними збо рами терміном на 7 років, разом з урядом він здійснював виконавчу владу, законодавча влада – двопалатні Національні збори, надання виборчого права усім громадянам з 21 року.

19 слайд

Особливості розвитку Чехословаччини: 1) економічний розвиток: Чехословаччина – одна з найбільш економічно розвинутих країн Європи; кінець 1923 р. – подолання післявоєнної економічної кризи; завоювання чеським капіталом багатьох ринків, особливо в Цен тральній Європі; переважання в Словаччині та Закарпатті аграрного сектору, низь кий рівень життя у цих регіонах; надходження у Чехословаччину іноземних інвестицій з Франції, Великобританії, США, Бельгії та інших країн, співробітництво з Австрією та Італією; випуск лідером чехословацької економіки – заводами «Шко да» – автомобілів, авіамоторів, літаків; провідні позиції у світі з експорту взуття, бавовняної тканини, цукру, виробів зі скла; складне становище Чехословаччини в умовах світової економіч ної кризи 1929-1933 рр.

20 слайд

2) внутрішня політика: провідна роль в житті країни центристських і лівоцентристських партій, які об'єдналися навколо президента Т. Масарика; національні проблеми – обмеження прав національних меншин 1927 р., здійснення управління в Словаччині і Підкарпатській Русі губернаторами, призначеними з Праги; 1935р. – обрання президентом Чехословаччини Е. Бенеша, со ратника Т. Масарика, який намагався продовжувати політику свого попередника. Президент Чехословаччини Е. Бенеш»

21 слайд

3) зовнішня політика: підтримка відносин з усіма країнами, орієнтація у зовнішній політиці на Францію, участь у створенні Малої Антанти. Мала Антанта – військово-політичний «тиловий» союз у Східній і Цен тральній Європі, створений за ініціативою Франції з придунайських країн Чехословаччини, Югославії, Румунії.

22 слайд

1934 р. – встановлення дипломатичних відносин з СРСР, укладен ня 1935 р. між Чехословаччиною та СРСР договору про взаємну допомогу. Мюнхенська угода 1938р.: договір про поділ Чехословаччини, підписаний прем'єр-міністром Франції Е. Даладьє, прем'єр-мініс тром Великобританії В. Чемберленом, А. Гітлером та Б. Муссоліні. Ця змова пере дбачала передачу Німеччині Судетської області і прикордонних районів з Австрією, а також задовольнила територіальні претен зії Польщі та Угорщини. Унаслідок цієї угоди Чехословаччина втратила 1\3 своєї території з населенням 5 млн. чоловік, потужні прикордонні укріплення і 40 % промислового 5 жовтня 1938р. – відставка президента Чехословаччини Е. Бенеша на знак протесту проти політики диктату і розчленування Чехословаччини.

23 слайд

24 слайд

«Чехословаччина у 1937–1939 рр.»