X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

система превентивного виховання

Заступник директора з виховної роботи Переверзева Інна Євгенівна. Система роб...
Держава, виховні інститути , здійснюють профілактику негативних проявів повед...
це цілісна система підготовчих, профілактичних дій педагогічного колективу з ...
Сутність : комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її акти...
створення умов для формування позитивних якостей особистостей; забезпечення с...
Принципи превентивного виховання : комплексності, системності, науковості, ін...
Діагностично - прогностична функція Корекційно - реабілітаційна функція Освіт...
Правова освіта неповнолітніх Формування здорового способу життя Моральне здор...
Первинна профілактика (рання) Вторинна профілактика Третинна профілактика ( п...
Оновлення виховання шляхом впровадження активних форм і методів виховного впл...
Планування превентивного виховання відображається в розділах річного плану ро...
Учнів 1—4-х класів : сформованість основ духовно-морального розвитку особисто...
Учнів 8-9-х класів : усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звич...
рівень загальної вихованості учнів школи; рівень самооцінки учнів; орієнтація...
реалізується засобами :  аналіз рівня вихованості учнів школи ; виконання вим...
Класс
Автор

система превентивного виховання

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Заступник директора з виховної роботи Переверзева Інна Євгенівна. Система роботи школи з превентивного виховання

2 слайд

Держава, виховні інститути , здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді , допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. ( “ Основні орієнтири виховання ” )

3 слайд

це цілісна система підготовчих, профілактичних дій педагогічного колективу з метою запобігання формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їх діяльністю.

4 слайд

Сутність : комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний,соціальний розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення , профілактику, корекцію і подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді , а саме : правопорушень (схильність до агресії , крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій); поганих звичок (алкоголізму , наркоманії, тютюнопаління , токсикоманії, то що ); статевих порушень та їх наслідків ( статевої розпусти , венеричних захворювань, ВІЛ, СНІД , проституції , то що) ; егоцентризму та екологічної брутальності (позитивне ставлення до всього, що оточує, свідомість, підвищення культури споживання , загальноприйнятні норми людської моралі, то що).

5 слайд

створення умов для формування позитивних якостей особистостей; забезпечення соціально-психологічної діяльності; надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім; забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами; сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів, об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи

6 слайд

7 слайд

Принципи превентивного виховання : комплексності, системності, науковості, інтегрованості, наступності, конкретності, реалістичності демократизму , мобільності, законності

8 слайд

Діагностично - прогностична функція Корекційно - реабілітаційна функція Освітньо - консультативна функція Iнтeгрaтивно - просвітницька функція Регулятивна функція Пізнавальна функція Охоронна функція Комунікативна функція Профілактична функція Функції превентивного виховання :

9 слайд

Правова освіта неповнолітніх Формування здорового способу життя Моральне здоров’я Профілактика асоціальних проявів в поведінці учнів Соціальна реабілітація неповнолітніх Комплексна психолого - педагогічна і соціальна допомога неповнолітнім

10 слайд

Первинна профілактика (рання) Вторинна профілактика Третинна профілактика ( проти рецидивна ) Соціально – педагогічна профілактика Превентивна допомога і корекція Адаптація, реабілітація, ресоціалізація

11 слайд

Оновлення виховання шляхом впровадження активних форм і методів виховного впливу на основі досягнень сучасної педагогічної науки . Соціологізація школяра , перетворення його як об'єкта на суб'єкт виховного процесу Системне планування превентивного виховання , визначення чіткої структури ; Стимулювання позитивної соціальної орієнтації учнів Інформаційне забезпечення : аналіз, звіти, діаграми, самоосвіта педагогів, м\о кл. керівників Управлінські рішення: річний план роботи школи, довідки, накази, рішення педради, то що.

12 слайд

Планування превентивного виховання відображається в розділах річного плану роботи школи : Виховні заходи з превентивного виховання учнів 1-11 класів; Комплексні заходи з попередження правопорушень , безпритульності та асоціальної поведінки учнів; Комплексний план роботи з формування навичок здорового способу життя ; План сумісної профілактичної діяльності школи і відповідних служб міста; Комплексний та індивідуальні плани роботи з дітьми девіантної поведінки ; Комплексний план заходів роботи з батьками ( батьківський лекторій, заходи з попередження насилля в родині,) та індивідуальні плани роботи з асоціальними родинами.

13 слайд

Учнів 1—4-х класів : сформованість основ духовно-морального розвитку особистості : само оцінювання , самоконтролю, знання та навички ведення здорового способу життя , усвідомлення цінності власного життя і необхідності збереження здоров'я з раннього дитинства . Учнів 5-7-х класів : Усвідомлення : норм та правил власної поведінки та норм соціально важливих для суспільства; наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини; сформованість активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

14 слайд

Учнів 8-9-х класів : усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини; розуміння необхідності подолання стигматизації та дискримінації людей, що живуть з ВІЛ; вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку; розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків. Учнів 10-12-х класів : сформованість життєвих компетенцій, активної та громадської позиції, необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків ; імунітету до асоціальних впливів, чітке розуміння необхідності ведення здорового способу життя; готовності до виконання різних соціальних ролей; наявність життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

15 слайд

рівень загальної вихованості учнів школи; рівень самооцінки учнів; орієнтація на здоровий спосіб життя, дотримання його норм в повсякденні; наявність (відсутність) сформованих шкідливих звичок у дітей і підлітків; наявність скоєних правопорушень, злочинів учнями школи , ступінь їх важкості; показник кількості учнів , що знаходяться на обліку в школі, ВКМСД, ССД. динаміка пропусків занять учнями без поважних причин ;

16 слайд

реалізується засобами :  аналіз рівня вихованості учнів школи ; виконання вимог «всеобучу»; контроль відвідування занять учнями школи адміністрацією , його системний моніторинг ; контроль рівня обізнаності класних керівників з зазначеного питання ; відвідування тематичних класних годин ; щоквартальний аналіз роботи школи і прийняття управлінських рішень , динаміка розвитку .