X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

родинне виховання

Система роботи школи з родинно - сімейного виховання: методичні аспекти і шля...
Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, вчителі можуть дати дітям велик...
Родинне виховання - сукупність ряду послідовних дій педагогічного колективу з...
Базові поняття : Батьки – особи (рідні чи прийомні стосовно дитини люди), які...
Принципи : Наступність і спадковість поколінь ; Єдність вимог, виховних намір...
Завдання родинно – сімейного виховання : Підвищувати і поглиблювати рівень об...
Функції взаємодії школи і батьків Розвиваюча Виховна. Формуюча. Охоронно – оз...
Шляхи взаємодії школи з родинами: Підвищення педагогічної культури батьків: з...
Напрямки робота з батьками ознайомлення з умовами життя сім'ї; визначення рів...
Методи вивчення сім'ї : Спостереження. Бесіди Тестування. Анкетування Діагнос...
Програма вивчення сім'ї: Склад сім'ї. Виховна діяльність сім'ї. Регулярна дія...
Стратегія партнерства педагогічного колективу з батьками Робота з колективом ...
Планування роботи: В річному плані роботи школи : Комплексні заходи реалізаці...
Форми реалізації партнерства школи і сім'ї :
Традиційні форми роботи з батьками : батьківські збори; бесіди (колективні, г...
Нетрадиційні форми роботи з батьківської громадськості “Дерево родоводу ” – з...
Форми участі батьків в управлінні НЗ: Інвестори-спонсори; Соціальні замовники...
Очікувані результати: Сформована виховна компетентність батьків; Встановленні...
Користь від залучення батьків до партнерства: Для батьків: - Підвищення освіт...
Дякую за увагу
Класс
Автор

родинне виховання

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Система роботи школи з родинно - сімейного виховання: методичні аспекти і шляхи реалізації. Підготувала: ЗДВР Костянтинівської ЗШ І – ІІІ ступенів №4 Переверзева І.Є.

2 слайд

Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, вчителі можуть дати дітям велике людське щастя . В.А.Сухомлинський

3 слайд

Родинне виховання - сукупність ряду послідовних дій педагогічного колективу з батьками просвітницького характеру спрямованих на досягнення такого рівня виховання дітей, який відповідає запитам суспільства.

4 слайд

Базові поняття : Батьки – особи (рідні чи прийомні стосовно дитини люди), які забезпечують її розвиток,навчання та виховання. Батьківство – комплекс соціальних,психологічних, медичних та інших умов , які дають родині змогу народжувати лише бажаних дітей та здійснювати їхнє позитивно – орієнтовне виховання; Сім'я - соціальна група , котрі мешкають разом і пов'язані родинними стосунками (шлюбу, опіки , кровної спорідненості), спільністю формування і задоволення соціально-економічних та інших потреб , взаємною моральною відповідальністю. Сімейне виховання – система впливів, яку дорослі члени родини застосовують з метою формування світогляду і поведінки дитини. Компетентністне батьківство - впевнене виконання батьківських обов'язків , що базується на достатньому рівні психолого - педагогічних знань і вмінь їх доцільне застосування.

5 слайд

Принципи : Наступність і спадковість поколінь ; Єдність вимог, виховних намірів і культуровідповідності Збереження і підтримка сімейних цінностей; Створення атмосфери екосоіальної захищеності;

6 слайд

Завдання родинно – сімейного виховання : Підвищувати і поглиблювати рівень обізнаності батьків з проблем компетентнісного батьківства ; пропагувати психолого-педагогічні знання серед батьків. Сприяти взаєморозумінню та довірі у відносинах між батьками та дітьми. Залучати до традицій родинно – побутової культури, забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій , засвоєння моральних цінностей, ідеалів, то що. Підготувати дитину до життя з розумінням пріоритету виховання в родині та гуманних взаємин між її членами, усвідомлення важливості ролі родини в особистому житті і житті суспільства.

7 слайд

Функції взаємодії школи і батьків Розвиваюча Виховна. Формуюча. Охоронно – оздоровча Контролююча. Інформаційна.

8 слайд

Шляхи взаємодії школи з родинами: Підвищення педагогічної культури батьків: знайомство з сучасними системами родинного виховання з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду; вивчення закономірностей розвитку дитини; сприяння в залученні дітей до культурних і духовних цінностей; Пропаганда здорового способу життя в сім'ї: батьківські практикуми по фізичній культурі і організації режиму рухової активності; організація режиму дня і збалансованого харчування дітей в сім'ї; організація зустрічей з представниками Служб міста ; семінари з охорони безпеки життєдіяльності дітей в сім'ї; Підвищення правової культури батьків: вивчення положень Конституції , Конвенції ООН про права дитяти; Закону “Про освіту”; Програм розвитку і виховання дітей в системі національної освіти; положення Програми розвитку і виховання дітей, що мають особливі освітні потреби.

9 слайд

Напрямки робота з батьками ознайомлення з умовами життя сім'ї; визначення рівня педагогічної культури батьків; виявлення труднощів, які відчувають батьки; виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення; здійснення колективного,диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу; допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини; залучення батьків до організації позашкільної самовиховної роботи; поширення досвіду роботи з батьками; створення банків науково-методичної інформації з проблем сім'ї, роботи з батьками та сімейного виховання

10 слайд

Методи вивчення сім'ї : Спостереження. Бесіди Тестування. Анкетування Діагностика Ділові ігри. Аналіз дитячих малюнків про сім'ю. Аналіз дитячих творів про сім'ю.

11 слайд

Програма вивчення сім'ї: Склад сім'ї. Виховна діяльність сім'ї. Регулярна діяльність сім'ї, соціальний контроль. Матеріально – побутова діяльність у сім'ї. Дозвілля сім'ї та підлітка. Стосунки у сім'ї. Взаємодія сім'ї та школи. Загальна оцінка ситуації розвитку важкого підлітка в сім'ї.

12 слайд

Стратегія партнерства педагогічного колективу з батьками Робота з колективом батьків Індивідуальна робота з батькам: Відвідування сімей учнів вдома; Бесіди з батьками учня Групова робота з батьками: За типом сім'ї; За помилками батьків у сімейному вихованні, За проблемами учня, що виникають у навчанні, спілкуванні з товаришами

13 слайд

14 слайд

Планування роботи: В річному плані роботи школи : Комплексні заходи реалізації зв’язків школи з батьками учнів; Заходи на виконання Закону України «Про попередження насилля в родині» та гендерного виховання; Профілактичні заходи з родинами , де склались несприятливі умови для зростання дітей; Тематичний лекторій для батьків; Школа молодих батьків. План роботи загальношкільного батьківського комітету

15 слайд

Форми реалізації партнерства школи і сім'ї :

16 слайд

Традиційні форми роботи з батьками : батьківські збори; бесіди (колективні, групові,індивідуальні); конференції; диспути, дискусії; перегляд фільмів на педагогічні теми; День відкритих дверей; відкриті уроки для батьків; клуби для батьків, консультпункти; семінари – практикуми; оформлення куточків для батьків; підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків. телефон довіри. проведення соціологічних досліджень. сімейні вечори

17 слайд

Нетрадиційні форми роботи з батьківської громадськості “Дерево родоводу ” – зустрічі представників різних поколінь, роздуми над проблемами виховання, звернення до джерел народної педагогіки; “У сімейному колі ” – анкетування батьків, індивідуальна робота,допомога родинам через консультації, практичні поради, зустрічі з лікарями, психологами, юристами; “ Родинний міст ” – зустрічі з батьками та обговорення проблеми виховання дітей “ Народна світлиця ” – звернення до народних традицій, формування особистості школяра через природу; “ День добрих справ ” – спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей; “ Вечір великої родини ” – організація відпочинку, ігри, театральні виставки; “ Дискусійний клуб ” – обговорення проблем виховання школярів; “ Сімейна скринька ” - добірка матеріалів з досвіду родинного виховання; “ Аукціон ідей родинної педагогіки ” – презентація ідей родинної педагогіки і набір показників її схвалення

18 слайд

Форми участі батьків в управлінні НЗ: Інвестори-спонсори; Соціальні замовники освітніх послуг Експерти якості освіти ; Захисники прав і свобод дітей.

19 слайд

Очікувані результати: Сформована виховна компетентність батьків; Встановленні тісні зв'язки та співробітництво між педагогами і батьками ; Зниження тенденції негативних явищ у поведінці дитини , підвищення рівня порозуміння між батьками і дітьми ; Готовність педагогічного колективу до реалізації роботи з родинно – сімейного виховання.

20 слайд

Користь від залучення батьків до партнерства: Для батьків: - Підвищення освіти; Встановлення розумного спілкування в родині ; Глибше розуміння роботи школи. Для учнів: - Розуміння своєї ролі і значення в родині ; - Відчуття захищеності; Постійний фізичний, моральний,розумовий, духовний та інший розвиток Для вчителів : Задоволення від своєї роботи ; - Задоволення батьків роботою вчителя; - Підвищення оцінки роботи вчителя адміністрацією; - Зменшення витрат часу і сил на розв'язання проблем Для школи: - Підвищення ефективності роботи школи; Зміцнення і поглиблення позитивних стосунків між школою і родинами; - Надання підтримки школі з боку громади і батьків.

21 слайд

Дякую за увагу