X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання учнів в системі виховної роботи Костянтинів...
Головна мета національного виховання набуття молодим поколінням соціального д...
Виховні завдання: забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно...
забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших ...
культивування кращих рис української ментальності — працелюбності, індивідуал...
вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її ві...
Ідеальна модель громадянина - патріота
Громадянсько-патріотичне виховання Військово - патріотичне виховання Духовно ...
Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її в...
Патріотична вихованість – результат засвоєння учнями : Патріотична вихованіст...
Драбина зростання: - стадія стійкого переконання (завтра – це стало переконан...
Рівні національно - патріотичної вихованості: Високий рівень Середній рівень ...
Дякую за увагу.
Класс
Автор

національно-патріотичне виховання

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Національно-патріотичне виховання учнів в системі виховної роботи Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Підготувала: ЗДВР І.Є. Переверзева

2 слайд

Головна мета національного виховання набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування ним духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незважаючи на національну належність, рис громадянина Української держави, розвинення духовності, прищеплення моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

3 слайд

Виховні завдання: забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів; формування національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; виховання правової культури — поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;

4 слайд

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу; формування мовної культури, оволодіння українською мовою і її вживання; виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції; утвердження принципів загальнолюдської моралі — правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших чеснот;

5 слайд

культивування кращих рис української ментальності — працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі; забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона та зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я; забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб, почуттів;

6 слайд

вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою; прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

7 слайд

Ідеальна модель громадянина - патріота

8 слайд

Громадянсько-патріотичне виховання Військово - патріотичне виховання Духовно - моральне виховання Складові національно – патріотичного виховання

9 слайд

10 слайд

Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення. Цей процес передбачає поєднання інтересів суспільства ( саморозвиток особистості має здійснюватися на моральній основі) особистості ( вільного саморозвитку і збереження своєї індивідуальності) держави ( діти мають зростати національно свідомими громадянами, патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі ..

11 слайд

Патріотична вихованість – результат засвоєння учнями : Патріотична вихованість Досвіду пізнавальної діяльності Досвід емоційно-цінних відносин Дієво-практичний досвід

12 слайд

Драбина зростання: - стадія стійкого переконання (завтра – це стало переконанням.. сьогодні – усвідомив (стадія усвідомлення) вчора замислився(стадія осмислення)

13 слайд

Рівні національно - патріотичної вихованості: Високий рівень Середній рівень Низький рівень

14 слайд

Дякую за увагу.