X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Учитель року 2013

Інтерактивне (від слів „inter”- „взаємний”, „act” – „діяти”) навчання – це ді...
Творчість — діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідоми...
має на меті створення умов для залучення всіх учнів до процесу пізнання. форм...
Шляхи реалізації Проведення уроків у повсякдненному процесі навчання з викори...
Моніторинг якості знань учнів 2010-2011 2011-2012 2012-2013 6класи 65 % 69 % ...
Моніторинг якості знань
Дякую за увагу! Бажаю всім успіхів!
Покідіна Алла Василівна Учитель географії ЗОШ №24 Рік народження -1971 Освіта...
Педагогічне кредо: Учень-це не посудина, яку потрібно заповнити, учень- факел...
Тільки тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншому. Методична п...
Теоретичне підгрунтя технологій інтерактивного навчання представлені в концеп...
Класс
Автор

Учитель року 2013

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Інтерактивне (від слів „inter”- „взаємний”, „act” – „діяти”) навчання – це діалогове навчання, де здійснюється взаємодія учителя і учня. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності.

2 слайд

Творчість — діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).

3 слайд

має на меті створення умов для залучення всіх учнів до процесу пізнання. формування предметних і загальнонавчальних умінь та навичок. надання можливості кожному розуміти, що він знає і думає. вироблення життєвих цінностей. створення атмосфери співпраці, взаємодії, комфортних умов для навчання. передбачає для конкретного учня: Усвідомлення залучення до спільної праці. Розвиток особистої рефлексії Становлення активної позиції у навчальній (чи іншій діяльності). для учнівського класу: Формування класного колективу як групової спільноти. Підвищення пізнавальної активності учнів класу. Розвиток навичок аналізу і самоаналізу в процесі групової рефлексії.

4 слайд

5 слайд

6 слайд

Шляхи реалізації Проведення уроків у повсякдненному процесі навчання з використанням інформаційного освітнього простору; Впровадження в практику освітньої діяльності сучасних педагогічних, інноваційних та ІКТ; Розробка матеріалу для дистанційного навчання; Організація занять з учнями над творчими науково-дослідницькими проектами; Організація та проведення заходів, які охоплюють не лише навчальний процес, а і позаурочну діяльність школярів, їх додаткове навчання та соціальну активність; Виховання дбайливого ставлення до природи;

7 слайд

Моніторинг якості знань учнів 2010-2011 2011-2012 2012-2013 6класи 65 % 69 % 73 % 7 класи 70 % 73 % 78 % 8 класи 71 % 74 % 79 % 9 класи 70 % 74 % 78 % 10 класи 86 % 85 % 79 % Середня якість знань за навчальний рік 72,4 % 75 % 79,2 %

8 слайд

Моніторинг якості знань

9 слайд

10 слайд

11 слайд

Дякую за увагу! Бажаю всім успіхів!

12 слайд

Покідіна Алла Василівна Учитель географії ЗОШ №24 Рік народження -1971 Освіта – вища Педагогічний стаж – 17 років Категорія – “ спеціаліст I категорії “

13 слайд

Педагогічне кредо: Учень-це не посудина, яку потрібно заповнити, учень- факел, який потрібно запалити.

14 слайд

Тільки тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншому. Методична проблема: Інтерактивні технології навчання як засіб формування творчої особистості учня

15 слайд

Теоретичне підгрунтя технологій інтерактивного навчання представлені в концепціях, викладених в працях Л.С.Виготського, О. Пометун, Л. Пироженко, О. Пєхоти, Н. Побірченко.