X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку

Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку професор, доктор наук Бо...
література Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молод...
Соціалізація - комплексний процес засвоєння індивідом певних соціальних ролей...
Соціальна компетентність - здатність до співробітництва в групі та команді, м...
Критерії визначення рівня соціальної компетентності Поведінковий Пізнавально-...
п’ять рівнів розвитку соціальної та комунікативної компетентності: високий, д...
педагогічні умови: Набуття дітьми досвіду позитивного розв’язання життєвих си...
Чотири ключові напрями роботи у керунку соціалізації дітей ДНЗ: пізнавально-х...
Етапи роботи з підвищення рівня соціалізації дітей 1. Пошуковий 2. розвивальн...
Схема педагогічної провокації уточнення проблеми визначення суті конфлікту мо...
Класс
Автор

Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Основні напрямки соціалізації дітей дошкільного віку професор, доктор наук Бочаров Сергій Вікторович

2 слайд

література Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / За заг. ред. Н.В. Гавриш. – Луганськ, 2006. 2. Прищепа Т.І. Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. 3. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості у дошкільному дитинстві. – К.: Освіта, 1998. 4. Кравченко Т.В. Соціалізація особистості і соціальне середовище // Теоретико-методологічні проблеми дітей та учнівської молоді: Зб. Наук. пр. – К., 2006 – Вип.9. Кн.2. – С. 23-29. 5. Выготский Л.С. Собрание сочинений : В 6-ти т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с. 6. Печенко І.П. Теоритичні позиції побудови експериментальної моделі соціалізації особистості в дошкільному дитинстві // Соціальна педагогика: теорія і практика. – 2008. – №1. – С. 9-17. 7. Печенко, І. П. Соціалізація особистості в дошкільному дитинстві як предмет науково-педагогічного вивчення // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 10-18. 8. Кузьменко В. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9. – С. 18–26.

3 слайд

Соціалізація - комплексний процес засвоєння індивідом певних соціальних ролей і/або інтеграція до певної соціальної групи. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.

4 слайд

Соціальна компетентність - здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

5 слайд

Критерії визначення рівня соціальної компетентності Поведінковий Пізнавально-інтелектуальний Комунікативний Гумористичний

6 слайд

п’ять рівнів розвитку соціальної та комунікативної компетентності: високий, достатній, середній, задовільний, низький

7 слайд

педагогічні умови: Набуття дітьми досвіду позитивного розв’язання життєвих ситуацій Сприймання та оціночно-етичне коментування художніх творів як основи адекватної оцінки власного стану та стану оточуючих; Розвиток уміння усвідомлювати та вербалізувати власний стан і стан оточуючих Інсценування конфліктних і безконфліктних способів взаємодії з оточуючими з наступним їх обговоренням Наявність позитивного емоційного тла життєдіяльність Застосування комплексу адекватних педагогічних засобів, що ефективно реалізують виховні цілі

8 слайд

Чотири ключові напрями роботи у керунку соціалізації дітей ДНЗ: пізнавально-художній комунікативний інтелектуально-творчий емоційно-чуттєвий

9 слайд

Етапи роботи з підвищення рівня соціалізації дітей 1. Пошуковий 2. розвивально- навчальний 3. Діяльнісно-творчий

10 слайд

Схема педагогічної провокації уточнення проблеми визначення суті конфлікту момент власної оцінки пошук можливих рішень аналіз зробленого вибору спільно з дорослими.