X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Документознавство

Марченко П.А. ДЗ-2-1 Презентація на тему “Документознавство”
Документознавство— наука про документ та документообіг; наукова дисципліна, я...
Об'єктом документознавства є комплексне вивчення документа як системного об'є...
Діапазон пересування недокументованої інформації в просторі обмежений. Наприк...
Матеріальний носій із закодованою інформацією поширюється не тільки в простор...
Незважаючи на тісний зв'язок документознавства із джерелознавством, між ними ...
Чимало спільного можна виявити також між документознавством і книгознавством....
Дякую за увагу!
Класс
Автор

Документознавство

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Марченко П.А. ДЗ-2-1 Презентація на тему “Документознавство”

2 слайд

Документознавство— наука про документ та документообіг; наукова дисципліна, яка досліджує процеси створення й функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-комунікаційних систем та методи їхньої діяльності.

3 слайд

Об'єктом документознавства є комплексне вивчення документа як системного об'єкта, спеціально створеного для зберігання та розповсюдження інформації в просторі та в часі. Предметом документознавства — є створення наукового знання про документ в його єдності матеріальної та інформаційної складових, про закономірності його створення та функціонування в суспільстві. Об'єкт, предмет і структура документознавства

4 слайд

Діапазон пересування недокументованої інформації в просторі обмежений. Наприклад, звукові хвилі усного мовлення поширюються в дуже обмеженому просторі біля джерела їхнього виникнення — людини, що говорить. Просторовий бар'єр починається там, де вухо співрозмовника вже не в змозі уловити мова що говорить. Просторовий бар’єр

5 слайд

Матеріальний носій із закодованою інформацією поширюється не тільки в просторі, але і в часі. Передавальну інформацію документ і сприймаючий суб'єкт повинні зістиковуватися в часі. Але в реальному світі об'єкти розділені простором. Часовий бар'єр

6 слайд

Незважаючи на тісний зв'язок документознавства із джерелознавством, між ними є істотні розходження, які спостерігаються: в об'єкті дослідження (джерелознавство вивчає, крім письмових документальних джерел, також й інші види й форми історичних джерел, зокрема, речовинні); з метою дослідження (джерелознавство вивчає документ із метою вироблення методів витягу необхідної інформації); у хронології (джерелознавство вивчає документи винятково в ретроспективному середовищі, а документознавство — також в оперативному й у перспективному середовищі).

7 слайд

Чимало спільного можна виявити також між документознавством і книгознавством. Їх зближають: інформаційна, соціальна сутність об'єктів дослідження — документа й книги; багато в чому однакові цілі й функції; папір як загальний матеріальний носій інформації лист як однаковий спосіб передачі інформації.

8 слайд

Дякую за увагу!