X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

культура скіфів

Стародавня історія України Питання. Археологічна періодизація прадавньої істо...
За висновками вчених найдавніші люди на Землі з'явилися близько 3 млн. років ...
У межах території сучасної України первісне суспільство вчені співвідносять з...
Близько 35-40 тис. років тому з'являється кроманьйонець – людина сучасного ти...
Оскільки назви давніх народів не збереглися, вчені послуговуються умовними, к...
Поступово скотарські племена відокремлюються від землеробських і в степових р...
За часів енеоліту люди вже почали використовувати перший метал – мідь. Яскрав...
Реконструкція зовнішнього вигляду трипільців
Житло та знаряддя трипільців
Посудина у вигляді упряжки биків. Трипільська культура (кінець IV тис. до н.е...
Панорама трипільського протоміста
Будинки трипільців
Кам'яний вік остаточно змінюється віком металів наприкінці ІІІ тис. до н.е. з...
Трипільські орнаменти
Трипільська кераміка
Причини занепаду цієї культури у другій половині ІІІ тис. до н.е. до кінця не...
Тести до теми “Стародавня історія України. Трипільська культура”
Позначте археологічно-історичну добу розвитку людства, в яку відбувся перехід...
4. Позначте заняття людей, які були основою ведення привласнювального господа...
6. Що з названого є характерним для діяльності населення трипільської культур...
8. Вкажіть тип житла, з зображених на малюнках, притаманний людській спільнот...
11. Установіть відповідність між назвами історичних періодів та їхніми характ...
12. Установіть послідовність історичних епох: А) мезоліт; Б) енеоліт; В) неол...
Класс
Автор

культура скіфів

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Стародавня історія України Питання. Археологічна періодизація прадавньої історії. Перші землероби та скотарі. 3. Трипільська культура.

2 слайд

За висновками вчених найдавніші люди на Землі з'явилися близько 3 млн. років тому, появу ж перших людей на території України дослідники відносять приблизно до 1 млн. років тому. пітекантроп (архантропи) неандерталець (палеоантропи) кроманьйонець (неоантропи) Знання про спосіб життя, знаряддя праці і досягнення первісної людини ми одержуємо з археологічних розкопок. Археологія – наука, яка вивчає минуле за речовими пам'ятками.

3 слайд

У межах території сучасної України первісне суспільство вчені співвідносять з археологічними періодами, виділеними залежно від матеріалу, з якого переважно виготовляли знаряддя праці.

4 слайд

5 слайд

Близько 35-40 тис. років тому з'являється кроманьйонець – людина сучасного типу, названа людиною розумною (Homo sapiens) У мезоліті льодовик починає танути, формується сучасний клімат і ландшафт України неолітична революція Перехід від привласнюючих форм господарювання (збиральництва, полювання, рибальства) до відтворюючих (землеробства, скотарства) Поява землеробства і скотарства підштовхнула людей до винайдення першого штучного матеріалу – кераміки (випалена глина). З неї виготовляли різноманітний посуд для збереження зерна, молока й приготування страв. Виникли прядіння і ткацтво, з'явився ще один штучний матеріал – тканина.

6 слайд

Оскільки назви давніх народів не збереглися, вчені послуговуються умовними, користуючись поняттям археологічної культури. Археологічна культура – це сукупність розташованих на значній території речових пам'яток, які датуються одним відрізком часу і мають спільні ознаки. буго-дністровська дунайська дніпро-донецька трипільська середньостогівська та інші культури .

7 слайд

Поступово скотарські племена відокремлюються від землеробських і в степових районах України переходять до кочового способу життя, а в межиріччі Бугу і Дністра виникає високорозвинута землеробська Трипільська культура

8 слайд

За часів енеоліту люди вже почали використовувати перший метал – мідь. Яскравим представником доби енеоліту в Україні є давньоземлеробська Трипільська культура (за назвою с. Трипілля на Київщині, де в 1896 р. археолог Вікентій Хвойка відкрив і дослідив перше поселення цього народу). Нині відомі сотні трипільських поселень у межах України, Молдови та Румунії. У IV – III тис. до н.е. племена “трипільців” займали велику територію від Карпат до Дніпра. Поблизу сіл Доброводи, Майданецьке й Тальянки (Черкаська область) знайдено трипільські протоміста – найбільші на той час в Європі.

9 слайд

Реконструкція зовнішнього вигляду трипільців

10 слайд

11 слайд

Житло та знаряддя трипільців

12 слайд

13 слайд

Посудина у вигляді упряжки биків. Трипільська культура (кінець IV тис. до н.е.) Численні людські фігурки свідчать, що у Трипільців був поширений культ жінки Тотем з червоної глини

14 слайд

Панорама трипільського протоміста

15 слайд

Будинки трипільців

16 слайд

17 слайд

Кам'яний вік остаточно змінюється віком металів наприкінці ІІІ тис. до н.е. з початком використання бронзи – першого штучного металу, отриманого людиною внаслідок сплаву міді й олова. Ще більше зростає роль чоловіків – внаслідок чого матріархат поступово замінюється патріархальною організацією суспільства. матріархат патріархат У степовій смузі України протягом доби бронзи існувало декілька археологічних культур, пов'язаних зі скотарями-індоєвропейцями В епоху бронзи відбувся перший суспільний поділ праці – скотарство відокремилося від землеробства. Починається і другий – виділення ремесла в самостійну галузь господарства. Родова община змінюється сусідською, з'являється майнова нерівність.

18 слайд

Трипільські орнаменти

19 слайд

Трипільська кераміка

20 слайд

Причини занепаду цієї культури у другій половині ІІІ тис. до н.е. до кінця не з'ясовані, найчастіше мова йде про внутрішню кризу внаслідок зниження врожайності та погіршення кліматичних умов та зовнішню загрозу зі степу з боку войовничих кочовиків.

21 слайд

Тести до теми “Стародавня історія України. Трипільська культура”

22 слайд

Позначте археологічно-історичну добу розвитку людства, в яку відбувся перехід від привласнювального господарства до відтворюючого (продуктивного): А) палеоліт; Б) мезоліт; В) неоліт; Г) енеоліт Найдавнішою стоянкою первісних людей на території України вважають: А) Мізін; Б) Королеве; В) Кіїк-Коба; Г) Кодак Людиною розумною (Homo sapiens) називають: А) пітекантропа; Б) неандертальця; В) сінантропа; Г) кроманьйонця

23 слайд

4. Позначте заняття людей, які були основою ведення привласнювального господарства: А) землеробство, скотарство, мисливство; Б) мисливство, рибальство, збиральництво; В) збиральництво, торгівля, ремесло; Г) ремесло, землеробство, скотарство. 5. Вкажіть, в яку археологічно-історичну добу розвитку людства виникають галузі господарювання, що знайшли своє відображення на малюнку: А) палеоліт; Б) неоліт; В) мезоліт; Г) енеоліт

24 слайд

6. Що з названого є характерним для діяльності населення трипільської культури? користувалися мідним і залізним знаряддям праці; винайшли орне землеробство; виготовляли багатоколірну кераміку; займалися кочовим скотарством; насипа ли на похованнях кургани; створювали сім’ї, що були типовими для періоду зрілого матріархату й становлення патріархату; споруджували “протоміста”, житла в яких розташовували концентричними колами. Укажіть правильний варіант відповіді: А) 1, 3, 6, 7; Б) 2, 4, 5, 7; В) 2, 3, 6, 7; Г) 1, 4, 5, 6

25 слайд

8. Вкажіть тип житла, з зображених на малюнках, притаманний людській спільноті епохи палеоліту: А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 1 2 3 4 9. Першим штучним матеріалом, який винайшла людина, вважається: А) бронза; Б) тканина; В) кераміка; Г) скло

26 слайд

11. Установіть відповідність між назвами історичних періодів та їхніми характерними ознаками: А) палеоліт 1) поява землеробства і скотарства Б) мезоліт 2) винайдення лука і стріл В) неоліт 3) опанування вогню Г) енеоліт 4) поява бронзи 5) використання міді 10. “Людина розумна” (кроманьйонець) з'явилася на території України: А) 35-40 тис. років тому; Б) 100 тис. років тому; В) 150 тис. років тому; Г) 1 млн. років тому А Б В Г

27 слайд

12. Установіть послідовність історичних епох: А) мезоліт; Б) енеоліт; В) неоліт; Г) палеоліт 1 2 3 4