X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти

Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти Предмет: ін...
Сучасні тенденції, що викликають необхідність змін в освіті сучасні технологі...
Які з навичок 21 століття ми вміємо формувати у дітей? Інформаційна грамотніс...
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у середній школі – це не...
Інформатика 5-9 клас Програма розроблена на основі Державного стандарту базов...
Мета курсу Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових ко...
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатнос...
Особливості навчання інформатики в основній школі Цей курс розглядається як н...
Ключові компетентності Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова –...
Змістовні лінії Курс “Інформатика” будується за такими змістовними лініями Ін...
Структура програми “Інформатика” 5 клас Відповідно до навчальної програми в 5...
Навчально-методичне забезпечення Викладання інформатики в 5 класі здійснюєтьс...
Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні інфо...
Скарбниця знань Огляд програмного забезпечення для можливого використання при...
0004 Kids Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викла...
Клавіатурні тренажери Огляд програмного забезпечення для можливого використан...
Методи навчання демонстрація, виконання дій за зразком; виклад матеріалу інду...
Характеристика навчання завдання диференційовані за рівнем складності; велика...
реалізація міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків; зв’язок з життєви...
Очікувані результати Розвиток Компетентність Зацікавленість Результат Інновац...
Класс
Автор

Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти Предмет: інформатика 5 клас Підготувала вчитель інформатики ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Чабала Тетяна Михайлівна L/O/G/O

2 слайд

Сучасні тенденції, що викликають необхідність змін в освіті сучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання; знання знаходяться в мережах, спільнотах, а не лише на паперових носіях та пам’яті людини; люди навчаються через створення та підтримку зв’язків із “знаючими” людьми, тому багато видів неявної навчальної діяльності відбуваються поза стінами класних кімнат.

3 слайд

Які з навичок 21 століття ми вміємо формувати у дітей? Інформаційна грамотність Висока продуктивність праці Винахідливе аналітичне мислення Швидкий пошук та обробка інформації Ефективне спілкування Творче ставлення до справи Робота у проектах Робота у команді Вирішення проблем Вміння брати відповідальність на себе Життєві компетентності ?

4 слайд

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у середній школі – це не данина моді, а необхідність сьогодення!

5 слайд

Інформатика 5-9 клас Програма розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011р. №1392 Програма вводиться в дію відповідно до наказу МОН від 03.04.2012 року №403 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з 2013-2014 навчального року

6 слайд

Мета курсу Формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

7 слайд

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатності знань, умінь, навичок і способів діяльності:

8 слайд

Особливості навчання інформатики в основній школі Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей (інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна), всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об’єкт, і як засоби навчання. Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється

9 слайд

Ключові компетентності Інформаційно-комунікаційна компетентність як ключова – це здатність ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності задля вирішення інформаційних задач Предметна ІКТ-компетентність – здатність учня застосовувати в конкретній життєвій та навчальній ситуації набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо добору відповідних ІКТ та їх використання

10 слайд

Змістовні лінії Курс “Інформатика” будується за такими змістовними лініями Інформація, інформаційні процеси, системи, технології Комп’ютер, як універсальний пристрій для опрацювання даних Комп’ютерні мережі Інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об’єктів мультимедіа, мультимедіних презентацій, СУБД Комп’ютерне моделювання, основи алгоритмізації та програмування

11 слайд

Структура програми “Інформатика” 5 клас Відповідно до навчальної програми в 5 класі будуть вивчатись наступні розділи: Назва розділу Кількість годин Інформація, інформаційні процеси, системи, технології 4 Комп’ютер, як універсальний пристрій для опрацювання даних 10 Створення та опрацювання графічних зображень 9 Створення та опрацювання мультимедійних презентацій 9 Резерв 3 Всього 35

12 слайд

Навчально-методичне забезпечення Викладання інформатики в 5 класі здійснюється за програмою “Інформатика 5-9 клас”, за ред. М. Жалдака, Н. Морзе та ін. Підручники Ривкінд Й.Я. Морзе Н.В.

13 слайд

Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні інформатики в 5 класі Офіційно безкоштовне програмне забезпечення. Програмне забезпечення навчального призначення з грифом МОНМСУ. Ліцензійне програмне забезпечення.

14 слайд

Скарбниця знань Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні інформатики в 5 класі Мета програми “Щукачі скарбів ІІ рівень” полягає у розвитку логічного та алгоритмічного мислення, набутті стійких навичок роботи з найпоширенішими прикладними програмами, розвитку творчих здібностей учнів та підготовці до участі у конкурсах, турнірах.

15 слайд

0004 Kids Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні інформатики в 5 класі офісний пакет для освітніх цілей. Розроблений на основі OpenOffice і є його полегшеною версією. Призначений для аудиторії у віці від 7 до 12 років.

16 слайд

Клавіатурні тренажери Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні інформатики в 5 класі TuxTyping Гра, що навчає машинопису soft-free-dounload.com Клавіатурний тренажер Аспект

17 слайд

Методи навчання демонстрація, виконання дій за зразком; виклад матеріалу індуктивно (від часткового до загального); самостійне виконання завдань за інструкцією; завдання практичного змісту з опорою на життєвий досвід;

18 слайд

Характеристика навчання завдання диференційовані за рівнем складності; велика кількість завдань дослідницького, проблемного, еврістичного, творчого характеру;

19 слайд

реалізація міжпредметних та внутрішньо-предметних зв’язків; зв’язок з життєвим досвідом Характеристика навчання

20 слайд

Очікувані результати Розвиток Компетентність Зацікавленість Результат Інноваційність Творчість Бачення перспектив Довіра Співпраця Зацікавленість у результатах ВЧИТЕЛЬ БАТЬКИ УЧЕНЬ