X

Скопируйте код и вставьте его на свой сайт.

Ширина px

Вы можете уменьшить размер презентации, указав свой размер!

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо- математичного циклу за І семестр 2013 р.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо- математичного циклу...
Завдання МО на 2013-2014 н.р. Формувати в учнів сучасний екологічний світогля...
Кількісний склад методичного об'єднання Плющик Оксана Володимирівна Голова ме...
Бойченко Оксана Олексіївна Секретар методо'бєднання Кількісний склад методичн...
Нагорна Наталія Іванівна Заступник директора з НВР Кількісний склад методично...
Компанієць Людмила Іванівна Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за...
Лойко Наталія Леонідівна Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за фа...
Рєзвих Олена Вікторівна Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за фах...
ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМА...
Підсумки роботи МО та затвердження плану роботи на 2013-2014 навчальний рік О...
ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМА...
1. Ознайомлення з нормативною-правовою базою при проведенні І етапу учнівськи...
ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМА...
1. Результати анкетування учнів щодо інтересу до вивчення природничих та мате...
РОБОТА З МОЛОДИМ ВЧИТЕЛЕМ Засідання школи молодого вчителя « Активізація пізн...
Відкритий урок з географії в 7 класі
ВІДКРИТІ УРОКИ Відкриті уроки вчителя математики Плющик О.В.
Відкриті уроки вчителя фізики Лойко Н.Л.
Відкриті уроки вчителя хімії Компанієць Л.І.
Відкриті уроки вчителя музики Рєзвих О.В.
ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
ТИЖДЕНЬ ХІМІЇ
Вы можете использовать данное оформление для создания своих презентаций, но в...
Кожен вчитель під час проведення навчальних занять приділяє належну увагу диф...
Дякую за увагу !
Класс
Автор

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо- математичного циклу за І семестр 2013 р.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо- математичного циклу за І семестр 2013 р. Проблема: «Використання інноваційних форм навчання на уроках-як один із шляхів активізації учнівської діяльності».

2 слайд

Завдання МО на 2013-2014 н.р. Формувати в учнів сучасний екологічний світогляд та цілісну картину природничо-математичних знань.  Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання природничо-математичних дисциплін та предметів художньо-естетичного циклу Продовжити впровадження сучасних інноваційних та інформаційнх технологій навчання, використовувати на уроках доступні програмні педагогічні засоби. Активізувати позакласну роботу з природничо-математичних дисциплін та предметів художньо-естетичного циклу шляхом проведення предметних тижнів. Покращити роботу з обдарованими дітьми шляхом вивчення передового педагогічного досвіду вчителів району, області, України, залучення учнів до участі у олімпіадах і творчих конкурсах. Підвищувати професійну майстерність педагогів шляхом самоосвіти та опрацювання новинок методичної літератури та педагогічної преси. Опрацювати програми з природничо-математичних дисциплін та предметів художньо-естетичного циклу для 5 класу та забезпечити їх якісне виконання.

3 слайд

Кількісний склад методичного об'єднання Плющик Оксана Володимирівна Голова методо'бєднання Освіта за фахом вчительінформа- тики та математики І категорія Стажроботи 16 років Проблемнатема « Використання мультимедійних технологій на уроках математики та інформатики»

4 слайд

Бойченко Оксана Олексіївна Секретар методо'бєднання Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за фахом вчитель географії спеціаліст Стажроботи 3 роки Проблемнатема «Використання групових форм роботи на уроках географії»

5 слайд

Нагорна Наталія Іванівна Заступник директора з НВР Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за фахом вчитель історії таправознавства І категорія Стажроботи 16 років Проблемнатема «Використання ІКТ на уроках історії»

6 слайд

Компанієць Людмила Іванівна Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за фахом вчитель хімії та біології І категорія Стажроботи 43 роки Проблемнатема «Впровадження інтерактивних технологій на уроках хімії та біології»

7 слайд

Лойко Наталія Леонідівна Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за фахом вчитель математики та фізики ІІ категорія Стажроботи 9 років Проблемнатема «Актуалізація пізнавальної активності учнів на уроках фізики шляхом використання сучасних засобів навчання»

8 слайд

Рєзвих Олена Вікторівна Кількісний склад методичного об'єднання Освіта за фахом вчитель музичного мистецтва та художньої культури спеціаліст Стажроботи 9 років Проблемнатема «Упровадження особистісно-зорієнтованого,компетентісноготадіяльнісногопідходів на уроках музики»

9 слайд

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ І ЗАСІДАННЯ 3 _ вересня 2013 року Ефективність роботи МО в минулому навчальному році та затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Форма проведення : Науково-методичний семінар

10 слайд

Підсумки роботи МО та затвердження плану роботи на 2013-2014 навчальний рік Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення предметів природничо- математичного циклу у 2013-2013 н.р. Обговорення постанови КМУ від 23.11.2011 р. №1392 „Про затвердження держав-ного стандарту базової і повної загальної стандарту базової і повної загальної середньої освіти Опрацювання листа МОН України №1/9-368 від 24.05.2013 р.«Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі.» , додатку 1 до листа МОН України №1/9-368 від 24.05.2013 р та листа МОН України №1/9-383 від 30.05.2013 середньої освіти ” та ознайомитися з особливостями державного р. «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році». Опрацювання наказу МОНмолодьспорт N 1/9- 529 від 27.12.2000 « Орієнтовані вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природно-математичних дисциплін у 5-11 класах» , листа МОНмолодьспорт від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» , наказу МОНмолодьспорт № 496 від 03 червня 2008 року «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» , критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Узгодження календарно-тематичного планування вчителів природничо-математичного циклу на 2013-2014 н.р. Підготовка і проведення шкільних олімпіад з предметів: математика, фізика, хімія, біологія, географія, інформатика

11 слайд

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ІІ ЗАСІДАННЯ 17 вересня 2013 року ІІ. Проведення І етапу всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін Форма проведення : Науково-методичний семінар

12 слайд

1. Ознайомлення з нормативною-правовою базою при проведенні І етапу учнівських олімпіад. 2. Ознайомлення з правилами проведення І етапу учнівських олімпіад 3. Визначення та затвердження олімпіадних завдань для проведення І етапу олімпіад.

13 слайд

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ІІІ ЗАСІДАННЯ 20 Листопада 2013 року ІІІ. Шляхи вдосконалення методики сучасного уроку Форма проведення: проблемний стіл з елементами тренінгу

14 слайд

1. Результати анкетування учнів щодо інтересу до вивчення природничих та математичних наук 2. Доповідь «Шляхи вдосконалення методики сучасного уроку» 3. Обмін досвідом про шляхи вдосконалення методики сучас- ного уроку 4. Ознайомлення з передовим досвідом вчителів міста, області, України щодо шляхів вдосконалення методики сучасного уроку 5. Результати проведення І етапу та участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з природничо-математичних дисциплін 6. Аналіз впровадження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в 5 класі 7. Відвідування і обговорення відкритих уроків учителів природничо-математичного циклу 8. Ознайомлення з графіком та умовами проведення предметних тижнів,контрольних робіт за текстами адміністрації, міжнародних та всеукраїнських конкурсів «Кенгуру», « Бобреня», « Кенгуреня», «Колосок» та « Веселий колосок»

15 слайд

РОБОТА З МОЛОДИМ ВЧИТЕЛЕМ Засідання школи молодого вчителя « Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження інтерактивних технологій»

16 слайд

Відкритий урок з географії в 7 класі

17 слайд

ВІДКРИТІ УРОКИ Відкриті уроки вчителя математики Плющик О.В.

18 слайд

Відкриті уроки вчителя фізики Лойко Н.Л.

19 слайд

Відкриті уроки вчителя хімії Компанієць Л.І.

20 слайд

Відкриті уроки вчителя музики Рєзвих О.В.

21 слайд

ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

22 слайд

ТИЖДЕНЬ ХІМІЇ

23 слайд

Вы можете использовать данное оформление для создания своих презентаций, но в своей презентации вы должны указать источник шаблона: Ранько Елена Алексеевна учитель начальных классов МАОУ лицей №21 г. Иваново Сайт: http://elenaranko.ucoz.ru/ Интернет – ресурсы: http://chatte.com.ua/sites/default/files/Zavitok_0.png?1370784643 завитушка с бабочками У своїй педагогічній та навчальній діяльності члени методичного об’єднання вчителів природничо-математичних циклу особливу увагу звертають на нові підходи до організації навчання та зростання інтелектуального рівня дітей, розвитку логічного мислення, формування і розвитку учня в тісному і постійному взаємозв'язку з природним і соціальним середовищем. На уроках біології, географії, фізики, хімії, математики,інформатики, історії,музичного мистецтва та художньої культури використовуються ефективні методи, прийоми та організаційні форми, що орієнтовані на особистість учня, на створення максимально сприятливих умов для розвитку здібностей і реалізації інтересів та прагнень кожного учня. Вчителі кожен по своєму організовують та проводять уроки, будують навчально-виховний процес і досягають високих результатів, практикуючи як „традиційні” , так і „новаторські” заняття. У кожного вчителя свій стиль роботи, темп і ритм ведення заняття, власні методи і прийоми, певні психолого-педагогічні здобутки.

24 слайд

Кожен вчитель під час проведення навчальних занять приділяє належну увагу диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями, використовує групові форми навчання на уроці в оптимальному поєднанні з фронтальними, та додаткову робота з дітьми в позаурочний час. Активізувалася позакласна робота з природничих предметів. Ширшим, глибшим та змістовнішим стало проведення позакласних виховних заходів, предметних тижнів . Виховними заходами охоплюються учні 5-9 класів. Проведені заходи спрямовуються на поглиблення інтересу до вивчення природничих наук та предметів художньо естетичного циклу, розвиток інтелектуальних здібностей учнів та їх естетичних нахилів, виховання любові до природи та рідного дому.

25 слайд

Дякую за увагу !